Thí nghiệm độ chặt tại công trình

Thí nghiệm độ chặt tại công trình hay còn gọi tại hiện trường. Là để xác định được độ chặt K của lớp vật liệu cần kiểm tra trước khi tiến hành thi công. Đắp vật liệu ngoài hiện trường cần lấy mẫu vật liệu về phòng. Làm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng … Đọc tiếp Thí nghiệm độ chặt tại công trình