Thí nghiệm cống tròn, cống hộp, cống ly tâm

Thí nghiệm cống tròn, cống hộp, cống ly tâm theo TCVN 9113:2012. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với ống bê tông cốt thép hình trụ đúc sẵn, dùng cho các công trình thoát nước. Các chỉ tiêu thí nghiệm cống bao gồm: Kiểm tra khuyết tật ngoại quan; Kiểm tra kích thước và độ … Đọc tiếp Thí nghiệm cống tròn, cống hộp, cống ly tâm