Báo cáo thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng

Để đảm bảo các thông số giúp cho việc đánh giá chất lượng hiện trạng  công trình. Đơn vị tư vấn kiểm định đã tiến hành thực hiện công tác khảo sát trên công trình. Mẫu báo cáo thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng. Hay còn gọi là đề cương thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng tại trung tâm thí nghiệm las xd Toàn cầu nhu sau:

Đo vẽ, khảo sát hiện trạng và đánh giá chất lượng chi tiết kiến trúc, hiện trạng sử dụng công trình:

 • Tiến hành khảo sát sơ bộ, thu thập và phân tích thông tin liên quan. Đến quá trình xây dựng và sử dụng công trình.
 • – Khảo sát chi tiết hiện trạng hệ thống kỹ thuật của công trình. Và đánh giá chất lượng sử dụng hiện tại của công trình.
 • Đánh giá chất lượng kiến trúc và sử dụng của công trình.

Khảo sát chi tiết hiện trạng chất lượng các bộ phận kết cấu công trình

 • Giải pháp kết cấu phần móng (Đế móng, đài móng, dầm giằng móng, cao độ đặt móng, đặc điểm nền móng…).
 • Giải pháp kết cấu phần thân, kiểm tra kích thước tiết diện hình học các kết cấu cơ bản, kết cấu chính.
 • Kiểm tra cường độ bê tông một số cấu kiện bằng phương pháp siêu âm. Kết hợp súng bật nảy, phương pháp khoan lấy mẫu.
 • Khảo sát, đo vẽ mô tả các vết nứt toàn công trình (nứt tường, cột, dầm, sàn, móng, nền).
 • Kiểm tra đánh giá, xếp loại cấu kiện, kết cấu nguy hiểm.
 • Chụp ảnh ghi lại đặc điểm hiện trạng, mô tả các hư hỏng, sai sót của công trình.

Tóm lược về phương pháp tiến hành và căn cứ để đánh giá

 • Việc thu thập các thông tin về công trình, chất lượng hiện trạng công trình được thực hiện.  Thông qua quá trình khảo sát kết hợp với kết quả có được khi thực hiện đo đạc chi tiết. Thí nghiệm kiểm định kiểm tra xác xuất tại hiện trường. Tổng hợp những số liệu đo đạc, thí nghiệm.  Và các thông tin thu thập được về hiện trạng hư hỏng cũng như chất lượng của các chi tiết. Bộ phận kết cấu là căn cứ để đánh giá tổng thể chất lượng hiện trạng. Về kiến trúc, kết cấu, hạ tầng kỹ thuật của công trình.
 • Công tác khảo sát được thực hiện thông qua các quy trình quy phạm tiêu chuẩn của nhà nước. Tham khảo thu thập các thông số, tiến hành đánh giá tuân theo TCXDVN 373:2006. Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà. (Tiêu chuẩn sửa đổi TCVN 9381:2012).

Các thiết bị chính sử dụng trong quá trình khảo sát, kiểm định

 • Thiết bị thử độ cứng bê tông bằng Súng bật nảy.
 • Máy khoan lấy mẫu bê tông từ kết cấu.
 • Máy đo vận tốc xung siêu âm truyền qua bê tông.
 • Máy siêu âm mối hàn.
 • Máy dò từ xác định vị trí, số lượng và vị trí cốt thép trong kết cấu.
 • Máy ghi hình kỹ thuật số, máy ảnh kỹ thuật số.
 • Máy đo xa, đo cao, thước thép, thước kẹp.
 • Một số dụng cụ thí nghiệm và kiểm định chuyên dùng cần thiết khác.
 • Phòng thí nghiệm được sử dụng để thực hiện công tác kiểm định: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình LAS-XD 508  trực thuộc Công ty CP Kiểm định chất lượng Xây dựng Toàn Cầu.

Khảo sát, đo vẽ hiện trạng kiến trúc

 • Công tác khảo sát, đo vẽ, thu thập các số liệu để lập bản vẽ hiện trạng kiến trúc công trình.  Được tiến hành trực tiếp tại hiện trường bằng các dụng cụ.  Cầm tay, máy ghi hình và các thiết bị đo đạc quang hình học.
 • Việc lập lại các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng hiện trạng, mặt cắt kiến trúc công trình. Nhằm thể hiện những vị trí hư hỏng để có số liệu cần thiết.  Trong việc đưa ra phương án thiết kế phục vụ cải tạo, sửa chữa.
 • Kết quả công tác đo vẽ nói trên tạo cơ sở để phân tích, đánh giá công trình.  Về các hạn chế do hư hỏng gây ảnh hưởng xấu tới điều kiện làm việc.  Tốt nhất của cán bộ, công nhân viên hiện đang sử dụng công trình.

Khảo sát hiện trạng kết cấu công trình:

 • Việc đánh giá hiện trạng kết cấu công trình được thực hiện.  Theo phương pháp khảo sát tổng thể kết hợp.  Với kiểm tra chi tiết. Từ đó đề ra kế hoạch và các phương pháp phù hợp để tiến hành kiểm định, đánh giá từng đối tượng cụ thể:
 • Đối với tường chịu lực: Kiểm tra bằng phương pháp trực quan tại các vị trí. Quan sát vết nứt gãy, vẽ lại bằng phác họa, đục tẩy lớp vữa trát. Kiểm tra hiện trạng nhằm phát hiện các hư hỏng có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Sau đó lên phương án bổ sung các cách khảo sát tiếp theo: Kiểm tra độ nghiêng lệch của tường, đục tẩy lớp vữa trát kiểm tra chất lượng gạch.  Và vữa xây, quan sát hiện trạng phong hóa của tường gạch.
 • Đối với móng: tiến hành đào khảo sát 05 vị trí hố móng. Kiểm tra kết cấu móng (loại móng, các kích thước chủ yếu. Độ sâu  móng, vật liệu làm móng). kiểm tra phát hiện các hư hỏng nếu có khả năng gây ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình.
 • Đối với hệ thống giằng đỉnh tường: đục tẩy vữa trát tại vị trí trên dướ.  có nền tầng trệt và các vị trí trên đỉnh tường các tầng để kiểm tra giằng đỉnh tường. Đo  vẽ kích thước tiết diện các giằng móng, giằng tường nếu có.
 • Đối với hệ thống cột, dầm: khoan kiểm tra kết cấu dầm, cột sảnh, đo vẽ kích thước tiết diện các cấu kiện.
 • Đối với mái: kiểm tra cấu tạo mái gồm kết cấu mái. Các lớp vật liệu hoàn thiện mái, kiểm tra phát hiện các hư hỏng nếu có.

Phương pháp đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu công trình:

 

Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu công trình dựa vào TCVN 9381:2012. Nguyên tắc đánh giá được tiến hành theo 3 bước:

+ Bước 1:

Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện, phân cấu kiện thành 2 loại: Cấu kiện nguy hiểm (Td) và cấu kiện không nguy hiểm (Fd)

Cấu kiện nguy hiểm là những cấu kiện mà khả năng chịu lực, vết nứt.  Và biến  dạng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

Cấu kiện được chia thành các loại sau:

 • Móng: (Móng băng: độ dài 1 trục của 1 gian).
 • Tường chiều dài tính toán, 1 mặt của 1
 • Cột: chiều cao tính toán của cột.
 • Bản sàn toàn khối: diện tích 1 gian; đối với bản sàn đúc sẵn: 1 tấm

+ Bước 2:

Đánh giá mức nguy hiểm của các bộ phận nhà (nền móng,  kết cấu  chịu lực phần thân, kết cấu bao che). Cấp đánh gia được chia thành 4 cấp: a, b, c,  d

 • Cấp a: Không có cấu kiện nguy hiểm.
 • Câp b: Có cấu kiện nguy hiểm.
 • Cấp c: Nguy hiểm cục bộ.
 • Cấp d: Tổng thể nguy hiểm.

TẢI ĐẦY ĐỦ MẪU Báo cáo thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng. Hay còn gọi là đề cương thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng TẠI ĐÂY

tham khảo: Kiểm định đánh giá chất lượng công trình

One thought on “Báo cáo thí nghiệm và kiểm định công trình xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332