Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng hoạt động trong lĩnh vực: Thí nghiệm vật liệu xây dựng, Khảo sát, Kiểm định máy móc thiết bị… Để tồn tại và ổn định lâu dài, có phương hướng hoạt động đúng đắn. Công ty đã lập ra nhiều phương án thay đổi cách thức làm việc để đi đến những tiêu chí mang tính chuyên nghiệp: đặc biệt là.

3 tiều chí:

+  Về con người:

– Làm việc: có tính chuyện nghiệp hóa, sử dụng nguồn nhân lực có chuyên môn sâu. Có nhiều kinh nghiệm, đã trải qua nhiều Công ty lớn. Nhiều Công trình mang tính tầm cỡ Quốc gia, khả năng phát triển Công Ty. Dựa trên nền tảng năng lực thực sự của từng cá nhân, tập thể và ban lãnh đạo Công ty.

–  Ý thức: Bồi dưỡng, thay đổi, không ngừng học hỏi, thu thập tài liệu.…Để không ngừng nâng cao tay nghề. Khả năng sáng tạo đáp ứng nhanh chóng những thay đổi của công trình (dự án) nói riêng. Và của các cấp các ngành nói chung.

+  Về công việc: Hồ sơ giấy tờ mang thương hiệu, nhanh chóng, đầy đủ, chính xác. Đáp ứng kịp thời, theo tiêu chuẩn của Công trình (dự án) đề ra.

+  Về máy móc thiết bị: Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, đổi mới theo công nghệ mới mang thương hiệu…Phục vụ theo yêu cầu đưa ra được con số chuẩn chỉ chính xác.

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!