Dịch vụ Nén bê tông mác 250

Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng – Las xd 508. Cung cấp dịch vụ nén bê tông mác 250; 300;100;…. Với máy nén bê tông được kiểm định hàng năm. Và đội ngũ kỹ thuật học đúng chuyên ngành. Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Thí nghiệm vật liệu xây dựng.  Thí nghiệm đánh giá chất lượng bê tông ở các mốc 3;7 và 28 ngày. Liên hệ Hotline 0982 512 385 để được tư vấn về dịch vụ.

Thiết bị thí nghiệm nén bê tông

Nén bê tông mác 250

Lấy mẫu thí nghiệm bê tông

1 tổ mẫu bê tông kiểm tra cường độ chịu nén gồm 3 viên hình lập phương kích thước 150x150x150mm hoặc hình trụ D150x300mm

 1 tổ mẫu bê tông kiểm tra độ thấm nước gồm 6 viên hình trụ kích thước D150x150mm

500m3/1 tổ Bê tông khối lớn, nhiều hơn 1000m3; 

250m3/1 tổ: Bê tông khối lớn, ít hơn 1000m3

100m3/1 tổ Bê tông móng lớn.

50m3/1 tổ Bê tông móng bệ máy.

20m3/1 tổ Bê tông kết cấu khung cột, dầm, sàn,…

200m3/1 tổ Bê tông nền, mặt đường.

Phương pháp lấy mẫu hỗn hợp bê tông

Theo tiêu chuẩn TCVN 3105:1993

  • Mẫu được lấy phải thực sự đại diện cho khối hỗn hợp bê tông cần kiểm tra. Mẫu đại diện được gộp ít nhất từ 3 mẫu cục bộ lấy với khối lượng xấp xỉ bằng nhau nhưng ở các vị trí khác nhau. Khi lấy các mẫu cục bộ từ máy trộn cần chọn phần giữa cối trộn, không lấy ở đầu và cuối cối trộn.
  • Các mẫu cục bộ sau từng lần lấy được chứa trong các dụng cụ đựng sạch.  không hút nước và được bảo quản để mẫu không bị mất nước và bị tác dụng của nhiêt độ cao. Thời gian lấy xong một mẫu đại diện không kéo dài quá 15 phút.
  • Mẫu hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm được chế tạo theo nguyên tắc: Dùng vật liệu đúng như vật liệu hiện trường; cân đong vật liệu bảo đảm sai số không vượt quá l% đốị với xi măng. Nước trộn và phụ gia, 2% đối với cốt liệu; trộn hỗn hợp theo quy trình. Và thiết bị để tạo ra hỗn hợp có chất lượng tương đương như trong điều kiện sản xuất thi công.
  • Trước khi thử hoặc đúc khuôn, toàn bộ mẫu được trộn đều lại bằng xẻng. Sau đó, các chỉ tiêu của hỗn hợp bê tông được tiến hành thử ngay không chậm hơn 5 phút.  Các viên mẫu bê tông cần đúc cũng được tiến hành đúc ngay không chậm hơn 15 phút kể từ lúc lấy xong toàn bộ mẫu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332