Thí nghiệm bê tông xi măng giá rẻ tại Hà nội

Dịch vụ thí nghiệm bê tông xi măng; thí nghiệm nén mẫu bê tông hình trụ; hình lập phương. Nến mẫu thí nghiệm bê tông khoan. Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 3118:1993. Phương pháp xác định cường độ nén bê tông. Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp dịch vụ thí nghiệm bê tông chuyên nghiệp. Quý khách  có nhu cầu vui lòng liên hệ số Hotline: 0988995332

1. Chuẩn bị mẫu thử

– Chuẩn bị mẫu thử nén theo nhóm mẫu. Mẫu nhóm mẫu gồm 3 viên. Khi sử dụng bê tông khoan cắt từ kết cấu, nếu không có đủ 3 viên thì được phép lấy 2 viên làm một nhóm mẫu thử.

– Việc lấy hôn hợp bê tông, đúc bảo dưỡng, khoan cắt mẫu bê tông và chọn kích thước viên mẫu thử nén phải được tiến hành theo TCVN 3105: 1993.

– Viên chuẩn để xác định cường độ nén cửa bê tông là viên mẫu lập phương kích thước 150 x 150 x 150mm. Các viên mẫu lập phương kích thước khác viên chuẩn và các viên mẫu trụ sau khi thử nén. Phải được tính đổi kết quả thử về cường độ viên chuẩn.

– Kết cấu sản phẩm yêu cầu thử mẫu để nghiệm thu thi công hoặc đưa vào sửa dụng ở tuổi trạng thái nào. Thì phải thử nén các viên mẫu ở đúng tuổi và trạng thái đó.

Thí nghiệm bê tông
Thí nghiệm bê tông

1. Thiết bị thử.

– Máy nén được lắp đặt tại một vị trí cố định. Sau khi lắp, máy phải định kỳ hiệu chuẩn và kiểm định hàng năm.

– Thước lá kim loại

– Đệm truyền tải (sử dụng khí nén các nửa viên mẫu đầm sau khi uốn gẫy).

2. Phương pháp lấy mẫu bê tông

Theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 3105:1993 áp dụng cho hỗ hợp bê tông nặng và bê tông nặng.

–  Mẫu thử các tính chất của hôn hợp bê tông được lấy tại hiện trường hoặc được chuẩn bị trong phòng thí nghiệm. Mẫu hiện trường được lấy khi cần kiểm tra chất lượng của hỗn hợp bê tông hoặc bê tông trong quá trình sản xuất, thi công và nghiệm thu. Mẫu thử trong phòng thí nghiệm được chuẩn bị khi cần thiết kế mác bê tông hoặc kiểm tra các thành phần định mức vật liệu trước khi thi công.

– Tại hiện trường, mẫu được lấy tại đúng vị trí cần kiểm tra.

– Đối với bê tông toàn khối tại nơi đổ bê tông, đối với bê tông sản xuất cấu kiện đúc sẵn – tại nơi đúc sản phẩm, đối với bê tông trạm trộn hoặc trong quá trình vận chuyển – tại cửa xả của máy trộn hoặc ngáy trên dây chuyền vận chuyển.

– Mẫu cần lấy không ít hơn l,5 lần tổng thể tích số các viên mẫu bê tông cần đúc và các phép thử hỗn hợp bê tông cần thực hiện, song không ít hơn 20 lít.

– Mẫu được lấy phải thực sự đại diện cho khối hỗn hợp bê tông cần kiểm tra. Mẫu đại diện được gộp ít nhất từ 3 mẫu cục bộ lấy với khối lượng xấp xỉ bằng nhau nhưng ở các vị trí khác nhau. Khi lấy các mẫu cục bộ từ máy trộn cần chọn phần giữa cối trộn, không lấy ở đầu và cuối cối trộn.

–  Trước khi thử hoặc đúc khuôn, toàn bộ mẫu được trộn đều lại bằng xẻng. Sau đó, các chỉ tiêu của hỗn hợp bê tông được tiến hành thử ngay không chậm hơn 5 phút các viên mẫu bê tông cần đúc cũng được tiến hành đúc ngay không chậm hơn 15 phút kể từ lúc lấy xong toàn bộ mẫu.

3. Kết quả thí nghiệm bê tông xi măng

Áp dụng đối thí nghiệm bê tông hình lập phương kích thước 150X150X150mm

Ký hiệu
mẫu
Ngày đúc mẫu Ngày nén
mẫu
Tuổi mẫu Kích
thước
Lực nén Cường độ
viên mẫu
Cường độ
trung bình
Kết quả
( Ngày ) ( cm ) ( kN ) MPa MPa
R28-
01
09/11/2021 07/12/2021 28 15x15x15 1270.0 56.4 56.1 Đạt 112.15%
1235.0 54.9 Mác yêu cầu
1280.0 56.9

Mẫu kết quả thí nghiệm bê tông mẫu khoan

STT Ký hiệu mẫu Kích thước mẫu khoan thí nghiệm Phương khoan mẫu Diện tích bề mặt chịu lực MK Lực phá hoại Cường độ mẫu khoan Cường độ hiện trường
từng mẫu khoan
Đường kính  MK Chiều cao MK Tỷ lệ h/dmk Hệ số phương khoan Hệ số cốt thép Hệ số chuyển đổi Cường độ hiện trường
dmk h F P Rmk λ D k Rhti
mm mm mm2 kN N/mm2 N/mm2
1 M1 89 120.00 SS 6218.0 175.0 28.1 1.3 2.3 1 1.014 28.5
2 M2 89.0 115.00 SS 6218.0 160.0 25.7 1.3 2.3 1 1.014 26.0
3 M3 89.0 132.00 SS 6218.0 200.0 32.2 1.5 2.3 1 1.062 34.2
4 M2-T4 89.00 127.42 SS 6218.0 65.0 10.5 1.4 2.3 1 1.039 10.9
          Chỉ tiêu kiểm tra Rhttb Rhtmin
          Kết quả thí nghiệm N/mm2 29.6 26.0
Tiêu chuẩn: Ryc  = 19.5 N/mm2 0,9Ryc  = 17.5 N/mm2 Rhttb > 0,9 Ryc
0,75Ryc = 14.6 N/mm2 Rhtmin > 0,75Ryc

– SS – Phương khoan song song với phương đổ bê tông, hệ số D=2.3

– VG – Phương khoan vuông góc với phương đổ bê tông, hệ số D=2.5

Đánh giá: Cường độ mẫu bê tông khoan đạt yêu cầu mác M250 theo TCXDVN 239: 2006 (SỬA ĐỔI LẦN I )

Tham khảo thí nghiệm dây điện, cáp điện

Thí nghiệm vật ống nhựa HDPE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332