Dịch vụ thí nghiệm công trình xây dựng

Dịch vụ thí nghiệm công trình xây dựng chính là thí nghiệm vật liệu xây dựng đầu vào. Tùy vào tính chất từng công trình để chọn phương án đặt phòng thí nghiệm hiện trường tại công trình. Hoặc đưa vật liệu về Phòng thí nghiệm để tiến hành thí nghiệm. Quy định về phòng thí nghiệm hiện trường được quy định cụ thể  trong thông tư Số: 06/2017/TT-BXD ngày 25 tháng 04 năm 2017.

1. Phòng thí nghiệm hiện trường

Dịch vụ thí nghiệm công trình xây dựng

Là một thực thể của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Do tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thành lập để phục vụ hoạt động thí nghiệm. Cho dự án/công trình xây dựng cụ thể trong khoảng thời gian thi công dự án/công trình xây dựng đó. Trạm thí nghiệm hiện trường được bố trí nhân lực, thiết bị, dụng cụ. Đáp ứng các yêu cầu về không gian và điều kiện thí nghiệm như phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tương ứng với các phép thử được thực hiện.

Thí nghiệm công trình
Thí nghiệm công trình

2. Căn cứ lập phòng

theo yêu cầu thực tế của tng dự án/công trình xây dựng cụ thể.

Việc thành lập phòng thí nghiệm hiện trường phải được ban hành bằng Quyết định. Quyết định thành lập phòng thí nghiệm hiện trường phải ghi rõ địa chỉ. Kèm theo danh mục nhân sự, thiết bị được điều chuyển. Quyết định thành lập được gửi cho chủ đầu tư hoặc cá nhân. Tổ chức được chủ đầu tư ủy quyền kiểm tra xác nhận phù hợp với các phép thử thực hiện cho công trình. Quá trình kiểm tra được lập thành biên bản trước khi tiến hành các hoạt động thí nghiệm. Trường hợp một phòng thí nghiệm hiện trường phục vụ cho nhiều dự án/công trình cùng thời điểm. Thì phải được ghi rõ trong Quyết định thành lập phòng thí nghiệm hiện trường hoặc phải ban hành Quyết định bổ sung.

3. Ký hiệu phòng thí nghiệm hiện trường.

Phòng thí nghiệm hiện trường được sử dụng mã số LAS-XD của phòng thí nghiệm do bộ xây dựng cấp. Được công nhận của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

4. Các thiết bị thí nghiệm đặt cố định tại phòng thí nghiệm hiện trường phải được kim định/hiệu chuẩn lại . Theo quy định của pháp luật về đo lường trước khtiến hành các thí nghiệm.

5. Trước khi tiến hành các hoạt động thí nghiệm và trong thời gian 01 tháng. Sau khi kết thúc các hoạt động của phòng thí nghiệm hiện trường. Tổ chức hoạt động thí nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi thực hiện dự án/công trình xây dựng.

Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp dịch vụ thí nghiệm công trình xây dựng khắp mọi miền đất nước. Như Bình Phước; Hồ chí Minh; Quảng Ninh; Hải Dương; Hà  Nam; Hải Phòng; Ninh bình;…..

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ theo số Hotline 0988995332 để được tư vấn về dịch vụ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332