Mẫu biên bản kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm

Mẫu biên bản kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm của Trung tâm thí nghiệm toàn cầu như sau:

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Dự án : ….

Gói thầu xây lắp số :…. .

Địa điểm xây dựng: ……

  1. Đối tượng kiểm tra :

   – Phòng thí nghiệm hiện trường: LAS – XD 508 thuộc Công ty CP kiểm định chất lượng XD Toàn cầu .

Trung tâm thí nghiệm

  1. Thành phần tham gia:

    2.1.Đại diện chủ đầu tư:

– Ông: …………………………………..                      Chức vụ: ………………………..

– Ông: …………………………………..                      Chức vụ: ………………………..

   2.2.Đại diện Tư vấn giám sát:

– Ông: …………………………………..                      Chức vụ: ………………………..

– Ông: …………………………………..                      Chức vụ: ………………………..

   2.3.Đại diện Nhà thầu thi công:

– Ông: …………………………………..                      Chức vụ: ………………………..

– Ông: …………………………………..                      Chức vụ: ………………………..

2.4.Đại diện đơn vị thí nghiệm: Công ty CP kiểm định chất lượng XD Toàn cầu

– Ông: …………………………………..                      Chức vụ: ………………………..

– Ông: …………………………………..                      Chức vụ: ……………………….

  1. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

       Bắt đầu: ……giờ …… phút,  ngày …… tháng 11 năm 2021

       Kết thúc:……giờ …… phút,   ngày ……tháng 11 năm 2021

Địa điểm: LAS – XD 508 thuộc Công ty CP kiểm định chất lượng XD Toàn cầu

  1. Nội dung kiểm tra :

   4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

Hồ sơ pháp lý của phòng thí nghiệm:

+ Quyết định thành lập phòng thí nghiệm của cơ quản quản lý trực tiếp.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh

+ Quyết định công nhận phép thử

+ Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

+ Chứng nhận ISO

– Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án

– Hồ sơ phòng thí nghiệm hiện trường

– Đề cương thí nghiệm

– Các văn bản có liên quan

– Sổ sách ghi chép kết quả thí nghiệm.

4.2. Về thiết bị, nhân lực, mặt bằng :

– Kết quả kiểm tra về thiết bị, năng lực mặt bằng phòng thí nghiệm của nhà thầu tại thời điểm kiểm tra.

  1. Về thiết bị thí nghiệm (có danh mục thiết bị đính kèm)
  2. Về nhân sự (có danh sách nhân sự đính kèm)

– Trưởng phòng: Bằng cấp, chứng chỉ, quyết định bổ nhiệm.

– Thí nghiệm viên :

+ Số lượng: 15

+ Hợp đồng lao động: 15

+ Chứng chỉ đào tạo: 20

  1. Tổng diện tích mặt bằng rộng 100 .m2.

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):  Không.

  1. Kết luận và kiến nghị :

Qua kiểm tra thực tế phòng thí nghiệm hiện trường LAS – XD 508 thuộc Công ty CP kiểm định chất lượng XD Toàn cầu; Đơn vị chủ đầu tư, Đơn vị Tư vấn giám sát nhận thấy:

* Phòng thí nghiệm LAS – XD 508 có đủ điều kiện thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm định chất lượng phục vụ gói thầu xây lắp số 01: “ Thi công xây dựng các hạng mục: Nhà thư viện; cải tạo mặt đứng nhà đa năng; Sân nội bộ, vỉa hè, bồn hoa; Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà; Hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; Bể nước sinh hoạt kết hợp phòng cháy chữa cháy và cung cấp lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc, truyền hình; trang thiết bị phòng cháy chữa cháy  ” thuộc dự án “Thư viện trung tâm thuộc Học viện An Ninh Nhân Dân (giai đoạn I)”;

Trên đây là mẫu Mẫu biên bản kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm.

Tham khảo bài viết: Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332