Mẫu kế hoạch thí nghiệm vật liệu xây dựng

Sau khi nhận được hợp đồng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm sẽ tiến hành đặt PTN hiện trường. Sẽ được lắp đặt ngay sau khi chủ đầu tư và tư vấn giám sát đồng ý. Mẫu kế hoạch thí nghiệm vật liệu xây dựng tại Trung tâm thí nghiệm LAS XD 508 như sau.

1. Tiến độ thực hiện

STT Nội dung công việc Tiến độ thục hiện ( ngày)
1 2 3 4 5 6
1 Công tác khảo sát, chuẩn bị mặt bằng phòng thí nghiệm tại hiện trường X
2 Xây dựng lắp đặt PTN tại hiện trường X X
3 Vận chuyển, lắp đặt và vận hành thử các máy thí nghiệm: kéo thép; nén bê tông và các thiết bị khác về PTN hiện trường X
4 Gửi thư mời chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các đơn vị khác có liên quan tới kiểm tra phòng thí nghiệm. Kiểm tra quá trình kiểm định máy móc, thiết bị phục vụ thí nghiệm ( tem + giấy kiểm định X
5 Thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng tại hiện trường. Phòng thí nghiệm hiện trường sẽ hoạt động ngay sau khi được chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan chấp thuận X

 Trên đây là mẫu kế hoạch thí nghiệm vật liệu xây dựng. 

Phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm

2. Lưu ý

Thí nghiệm các loại vật liệu đầu vào sẽ được tiến hành ngay sau khi đơn vị thi công nhập các loại vật liệu này về công trường. Các bên sẽ lấy mẫu mang về phòng thí nghiệm tiến hành các bước thí nghiệm theo quy định của các tiêu chuẩn hiện hành. Với cát, đá khoảng 200-300 m3 lấy một mẫu thí nghiệm. Với gạch xây, gạch lát nền khoảng 100.000 viên lấy một tổ mẫu thí nghiệm. Với thép khoảng 20 tấn lấy một mẫu thí nghiệm. Sau khi có kết quả thí nghiệm đơn vị thí nghiệm sẽ báo ngay kết quả này cho chủ đầu tư. Để chủ đầu tư làm căn cứ nghiệm thu các loại vật liệu này.

Tham khảo: Thí nghiệm thép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332