Tần suất lấy mẫu thí nghiệm độ chặt

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm độ chặt được trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng tổng hợp như sau. Quy định trong hướng dẫn 09/HD-SXD 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Tần suất lấy mẫu

1. Vị trí lấy mẫu:

Phải phân bổ đều trên bình độ, ở lớp trên và lớp dưới phải xen kẽ nhau (theo bình đồ khối đắp).

– Số lượng mẫu đất lấy để kiểm tra tương ứng với khối lượng thể tích đất đắp

– Đất sét, đất pha cát, đất cát pha và cát không lẫn cuội, sỏi, đá. Khối lượng đất đắp tương ứng với 1 nhóm 3 mẫu kiểm tra, m³. Từ 100 đến 200

– Cuội, sỏi hoặc đất cát lẫn cuội sỏi. Khối lượng đất đắp tương ứng với 1 nhóm 3 mẫu kiểm tra, m³. Từ 200 đến 400

– Ghi chú: Đối với các hạng mục hoặc công trình có lượng đào hoặc đắp nhỏ hơn 200 m³ thì cần xác định số lượng mẫu đất kiểm tra ở mỗi lớp đầm theo lưới ô vuông trên cơ sở thoả thuận giữa nhà thầu với chủ đầu tư

2. Tần suất lấy mẫu thí nghiệm độ chặt

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm quy định tại hướng dẫn 09/HD-SXD 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013.

– 01 mỏ đất/ 1 mẫu, hoặc khi thay đổi địa tầng (thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý). Quy cách lấy mẫu 100kgTheo TCVN 4504:2005 và TCVN 4447:2012

– Thí nghiệm độ chặt và độ ẩm lu lèn: 100-200m3/ 3 điểm (đối với đất sét, cát pha và cát không lẫn cuội sỏi, đá) hoặc 200-400m3/ 3 (đối với đất hoặc cát lẫn cuội sỏi). Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại công trình

– Theo yêu cầu của thiết kế: 1km/ 3 điểm (thí nghiệm đo mô đun đàn hồi). Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332