Thí nghiệm băng cản nước tại Toàn cầu

Thí nghiệm băng cản nước, chặn nước tại Trung tâm thí nghiệm Las XD Toàn cầu . Được thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9407-2014. Sau khi nhận được mẫu phòng thí nghiệm tiến hành gia công mẫu cho phù hợp. Với từng chỉ tiêu thử rồi tiến hành thí nghiệm bằng các máy chuyên dụng.

Thí nghiệm băng cản nước

Thí nghiệm băng cản nước

1. Lấy mẫu thử để thử nghiệm băng cản nước/ băng chặn nước

 Mẫu lấy từ một cuộn được lựa chọn ngẫu nhiên từ một lô sản phẩm. Có thể lấy mẫu trong nhiều cuộn hoặc trong nhiều đơn vị bao gói. Đảm bảo việc việc lấy mẫu là đại diện nhất. Chia các mẫu thử thành những tấm mẫu có chiều dài không nhỏ hơn 1 m. Từ các tấm mẫu này, lựa chọn ngẫu nhiên để cung cấp cho từng phương pháp thử. Sau khi lấy mẫu, cân và ghi lại khối lượng của từng viên mẫu thử.

2. Các chỉ tiêu thử nghiệm băng cản nước/ băng chặn nước

– Xác định sai lệch so với kích thước danh nghĩa. Theo TCVN 7756-2:2007

– Xác định khối lượng riêng: Theo TCVN 4866:2007.

– Xác định độ cứng shore A: Theo TCVN 1595: 2007

– Khối lượng thể tích: Theo TCVN 4866 : 2007

3. Quy trình thí nghiệm băng cản nước/ băng chặn nước

Tiến hành xác định cường độ chịu kéo, độ dãn giàn khi đứt, tỷ lệ thay đổi khối lượng sau lão hóa nhiệt. Độ bền hóa chất sẽ được tiến hành trên máy kéo, nén vạn năng WDW100KN. Xác định cường khối lượng riêng bằng cân phân tích có độ chính xác 0.01 (g). Chỉ tiêu độ cứng Shore A được xác định bằng thiết bị xác định độ cứng Shore.

Sau khi có số liệu thí nghiệm so sánh với yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn TCVN 9407 :2014 để xem.  Mẫu thí nghiệm có đạt yêu cầu hay không.

Quý khách có nhu cầu thí nghiệm băng cản nước/ băng chặn nước liên hệ với trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng. Theo số Hotline 0988 995 332 để được tư vấn về dịch vụ

Bài viết liên quan:

Thí nghiệm vật liệu xây dựng đầu vào

Thí nghiệm thép xây dựng

2 thoughts on “Thí nghiệm băng cản nước tại Toàn cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332