Thí nghiệm các loại cửa

Thí nghiệm các loại cửa bao gồm: Thí nghiệm cửa nhôm kính; thí nghiệm cửa chống cháy; thí nghiệm cửa nhựa lõi thép. Thí nghiệm cửa gỗ; thí nghiệm cửa nhựa; thí nghiệm cửa fox;…. Theo chỉ tiêu TCVN 197-14; TCXDVN 330: 04; TCVN 1251: 11, ASTME1251 (e); BS EN478 (e). ASTM A370; TCVN 7451/52: 04; TCVN 9366: 12; TCVN258: 07; ASTM E376: 11.  ASTM E1251: 11; JIS H4100; TCVN5878: 95, BS EN 178: 95, TCVN899: 11.  ASTM E415: 05, ASTM D638: 03, TCVN7756: 07, KSM 3413: 95, UL 94, EN717, ISO140: 95. Thông thường hay sử dụng tiêu chuẩn TCVN 9366:12

Thí nghiệm cửa
Thiết bị thử cửa 

1. Thí nghiệm cửa nhôm kính

Bao gồm các chỉ tiêu thí nghiệm: Kích thước; Độ vuông góc; Độ vênh; Đóng mở; Độ bền áp lực gió; Độ kín nước và Độ lọt khí

Biểu mẫu kết quả: Thí nghiệm cửa nhôm kính

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9366: 2012

TT Tên chỉ tiêu Yêu cầu Phương pháp thử Kết quả Ghi chú
1 Độ vuông góc ≤ 3mm Đo và tính hiệu số chiều dài hai đường chéo trong mặt phẳng khung cửa hình chữ nhật
2 Độ vênh ≤ 3mm Đo độ chênh lệch của góc thứ tư với mặt phẳng chuẩn bằng thước thẳng hoặc dây dọi có độ chính xác tới 0.5mm
3 Đóng mở cửa đi Thử nghiệm đóng mở cửa đi, với lực đóng mở tương ứng 500
4 Độ bền áp lực gió tương ứng với áp lực gió thiết kế theo TCVN 2737: 199 – Chuyển vị góc đỉnh về phía cho phép TCVN 7452-3: 2004
5 Độ kín nước Không xuất hiện vệt thấm nước trên mặt trong của cửa với áp lực thử nghiệm lớn hơn 150 Pa TCVN 7452-2: 2004 (EN 1027:2000)
6 Độ lọt khí Lưu lượng không khí lọt qua cửa nhỏ hơn 16,6 l/ s/cm2 tương ứng với áp lực thử nghiệm từ 100 Pa đến 150 Pa. TCVN 7452-1 : 2004 (EN 1026:2000)

2. Thí nghiệm cửa nhựa lõi thép

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7452 – 1÷6 : 2004, ISO140 – 3: 1995; TCVN7451: 2004

Các chỉ tiêu thí nghiệm: Độ bền va đập; đồ bền áp lực gió; Độ giảm âm trong không khí dB; Độ lọt khí và tính năng hoạt động của cửa.

Biểu mẫu kết quả: Thí nghiệm cửa nhựa lõi thép

Mẫu thử:THÍ NGHIỆM  CỬA ĐI BẰNG KHUNG NHỰA CỨNG U-PVC

thí nghiệm cửa nhựa lõi thép
thí nghiệm cửa nhựa lõi thép

3. Thí nghiệm cửa chống cháy

Sử dụng tiêu chuẩn việt nam TCVN 9383: 2012. Thí nghiệm khả năng chịu lửa, cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của các loại cửa như cửa đi, cửa chắn, cửa sổ,… được thiết kế để lắp đặt trong các ô cửa nằm trong bộ phận ngăn cách theo phương thẳng đứng có yêu cầu về khả năng chịu lửa.

Tham khảo: Thí nghiệm thép

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332