Thí nghiệm các loại kính xây dựng

Thí nghiệm các loại kính xây dựng bao gồm: Thí nghiệm kính cường lực, thí nghiệm kính  dán an toàn hay còn gọi là kính tôi nhiệt. Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp dịch vụ Thí nghiệm kính đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định hiện hành.

I. Tiêu chuẩn thí nghiệm kính cường lực; kính dán an toàn

Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7455:2013 – áp dụng cho kính xây dựng, kính phẳng tôi nhiệt hay còn gọi là kính cường lực

1.Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

  • Mẫu thử được lấy ngẫu nhiên theo lô sao cho mẫu đại diện cho cả lô sản phẩm đó.
  • Mẫu thử là mẫu điển hình được sản xuất phù hợp với kích thước yêu cầu phép thử.
  • Nếu các cạnh của tấm kính sản phẩm được mài an toàn thì mẫu thử cũng phải được xử lý như vậy trước khi đem tôi.
  • Trước khi tiến hành thử, mẫu thử phải kiểm tra bằng mắt ở khoảng cách từ 30 cm đến 50 cm trước một nền sáng trắng đục để loại bỏ những mẫu có khuyết tật ngoại quan không đạt yêu cầu theo 5.4. Sau đó, mẫu được để ổn định ở nhiệt độ phòng với thời gian 2 h.

2. Kích thước và số lượng mẫu

  • 2 mẫu kích thước (1900×850)mm làm và đập con lắc
  •  3 mẫu kích thước 610×610)mm làm va đập bi rơi
  • 3 mẫu kích thước 20×30 làm ứng suất bê mặt

3. Các chỉ tiêu thí nghiệm kính xây dựng

TT Chỉ tiêu thí nghiệm
1 Dung sai chiều dày TCVN 7219: 2018
2 Độ cong vênh TCVN 7219: 2018
3 Khuyết tật ngoại quan TCVN 7218:02
4 Độ bền va đập con lắp TCVN 7364: 2004
 5 Độ bên và đập bi rơi  TCVN 7364: 2004
 6 Độ vỡ mảnh  TCVN 7364: 2004
7 Ứng suất bề mặt TCVN7455: 2013

II. Thí nghiệm kính cường lực

Thí nghiệm kính cường lực
Thí nghiệm kính cường lực

Biểu mẫu kết quả thí nghiệm kính cường lực

TT Chỉ tiêu thí nghiệm Kết quả Yêu cầu kỹ thuật Đánh giá
1 Dung sai chiều dày TCVN 7219: 2018
2 Độ cong vênh TCVN 7219: 2018
3 Khuyết tật ngoại quan TCVN 7219: 2018
4 Độ bền va đập bi rơi “khối lượng quả tải rơi từ độ cao xuống tâm mặt kính” TCVN 7364: 2004
5 Độ bền va đập con lắc “khối lượng va đập với các độ cao” TCVN 7364: 2004
6 Ứng suất bề mặt TCVN 7364: 2004
7 Độ vỡ mảnh TCVN 7364: 2004

III. Thí nghiệm kính dán an toàn

Thí nghiệm kính dán an toàn
Thí nghiệm kính dán an toàn

Biểu mẫu thí nghiệm kính dán an toàn

TT Chỉ tiêu thí nghiệm Kết quả Yêu cầu kỹ thuật Đánh giá
1 Dung sai chiều dày, mm TCVN 7219: 2018
2 Khuyết tật dạng điểm trong phạm vi quan sát TCVN 7219: 2018
3 Khuyết tật dạng vạch trong phạm vi quan sát Không cho phép có các khuyết tật >3 mm
4  Khuyết tật ở vùng cạnh kính đối với các cạnh đặt trong khung Cho phép có các khuyết tật dạng vạch nhỏ hơn 30 mm theo chiều dài
5 Vết nứt Cho phép có các khuyết tật có đường kính không lớn hơn 5 mm ở trong vùng mép kính
6 Vết nhăn và các vết sọc Không cho phép kính có các vết nứt.
7 Khuyết tật trên cạnh không đóng khung Khuyết tật dạng vỏ sò, bọt, các khuyết tật của lớp dán xen giữa không thể hiện rõ khi tiến hành kiểm tra
8 Độ bền chịu nhiệt Không nhìn thấy các khuyết tật (bọt khí, bong rộp, vết vân..) trên mẫu thử TCVN 7364-4: 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332