Tiêu chuẩn thí nghiệm composite

Tiêu chuẩn thí nghiệm Composite theo các tiêu chuẩn sau: TCVN11352: 16, TCVN 10237: 13, TCVN 8256/57/58/59: 09. TCVN 7756: 07, TCVN11950: 18, TCVN11899: 18. TCVN11109:15, ASTM D792, D570, D1525, D638. D790, D256, D785, D1003, D542, D648, D63. D831, ISO 1183, ; ASTM C471M-16a, ISO 62: 08. ISO 527: 12, ISO 210: 10, ISO 868: 03. ISO 175, 178, 179, ASTM D5628: 96, BS EN 13329, ISO 9427. ISO 24336, ISO12460, ISO24336;….

Thí nghiệm composite
Thí nghiệm composite

Các chỉ tiêu thí nghiệm bao gồm: Sai lệch kích thước ; Lực phá vữa khi uốn; Khối lượng thể tích; Độ hút nước; Va đập bằng quả cầu rơi tự do ở điều kiện nhiệt độ thường và độ mài mòn bề mặt.

Mẫu kết quả thí nghiệm ván Gỗ composit theo TCVN TCVN11352 – 2016

TT Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị Kết quả Yêu cầu
TCVN 11352:2016
Đánh giá
1 Sai lệch kích thước Đạt yêu cầu
– Chiều dày mm 0.07 ≤ 1.2
– Chiều dài % 0.05 ≤ 0.2
– Chiều rộng mm 0.3 ≤ 1.2
– Độ vuông góc mm 0.1 ≤ 0.5
– Độ thẳng của cạnh mm/m 0.18 ≤ 1
2 Lưc phá hủy khi uốn N 2860 ≥ 2500
3 Khối lượng thể tích g/cm3 0.87 ≥ 0.85
4 Độ hút nước % 1.8 ≤ 10
5 Va đập bằng quả cầu rơi tự do ở điều kiện nhiệt độ thường mm 4.8 ĐK vết lõm ≤ 12
6 Độ bền mài mòn bề mặt g/100r 0.06 ≤ 0.15

Tham khảo: Thí nghiệm vật liệu xây dựng

3 thoughts on “Tiêu chuẩn thí nghiệm composite

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332