Các tiêu chuẩn thí nghiệm chống thấm bê tông

Các tiêu chuẩn thí nghiệm chống thấm bê tông bao gồm các tiêu chuẩn: TCVN 3116 – 1993, TCVN 3105 -:- 3120: 93. BS 1881, ASTM C642-06, ASTM C39, ASTM C127, C128, ASTM C173-10b. ASTM C231-10, ASTM C185, AASHTO T152-11. AASHTO T121, ASTM C403-90. Thông thường thí nghiệm chống thấm bê tông theo TCVN 3116:1993.

Nội dung tiêu chuẩn thí nghiệm chống thấm bê tông theo TCVN 3116:1993 như sau:

Thí nghiệm chống thấm bê tông
Thí nghiệm chống thấm bê tông

1. Chuẩn bị mẫu thử.

  • Chuẩn bị mẫu thử  theo TCVN 3105 : 1993. Mỗi mẫu gồm 6 viên hình trụ đường kính bằng chiều cao và bằng 150mm.
  • Tuổi mẫu thử : Kết cấu sản phẩm yêu cầu nghiệm thu chống thấm ở tuổi nào thì thử mẫu ở tuổi đó. Nhưng không sớm hơn 28 ngày đêm.
  • Bảo quản mẫu: Trong thời gian chờ thử kết cấu sản phẩm được bảo dưỡng. Đóng rắn ở điều kiện nào thì mẫu thử cũng được bảo dưỡng, đóng rắn trong điều kiện tương tự như vậy.
  • Độ ẩm của mẫu: Kết cấu sản phẩm yêu cầu nghiệm thu chống thấm ở trạng thái nào. Thì thử chống thấm trên mẫu đúng ở trạng thái đó.

2. Tiến hành thử

  • Kẹp chặt sáu áo có mẫu thử vào bàn máy bằng gioăng cao su và các bu lông hãm.
  • Bơm nước cho đầy các ống và khoang chứa, mở van xả hết không khí giữa các mẫu thử. Và cột nước bơm. Sau đó đóng van xả khí.
  • Bơm nước tạo áp lực tăng dần từng cấp, mỗi cấp 2daN/cm2. Thời gian giữ mau ở một cấp áp lực là 16 giờ.
  • Tiến hành tăng áp tới khi thấy trên mặt viên mẫu có xuất hiện nước xuyên qua. Khi đó khoá van và ngừng thử viên mẫu bị nước xuyên qua đó. Sau đó tiếp tục thử các viên còn lại và ngừng thử toàn bộ khi 4 trong 6 viên đã bị nước thấm qua.

3. Mẫu kết quả thí nghiệm chống thấm bê tông

STT Hiện tượng nước thấm qua tại Ghi chú
B2 (W2) B4 (W4) B6 (W6) B8 (W8) B10 (W10) B12 (W12)
1 0 0 0 0 0 0 0
Không Xuất hiện nước thấm qua
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 XH nước trên mặt mẫu
Xuất hiện nước thấm qua
6 0 0 0 0 0 0

Tham khảo thí nghiệm bê tông

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332