Đánh giá bê tông bằng súng bật nẩy

Phương pháp đánh giá cường độ bê tông bằng súng bật nẩy. Dựa vào tiêu chuẩn TCVN 9334:2012, dùng để xác định độ đồng nhất.  Và cường độ nén của bê tông nặng trong kết cấu bằng súng bật nẩy. Cường độ nén của bê tông được xác định trên cơ sở xây dựng trước mối quan hệ thực nghiệm. Giữa cường độ nén của các mẫu bê tông trên máy nén (R). Và trị số bật nẩy trung bình (n) trên súng bật nẩy trên cùng một mẫu thử.

Kiểm tra bê tông bằng súng bật nẩy
Kiểm tra bê tông bằng súng bật nẩy

Ngoài ra đánh giá bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu là phương  pháp chính xác nhất.

Mẫu kết quả kiểm tra cường độ bê tông bằng súng bật nảy. Tại công trình Văn quán, lúc bê tông được 7 ngày tuổi.

STT Vị trí kiểm tra Hướng chỉ số súng Rht
(MPa)
Ghi chú
bắn   ni ntb
(độ)
1 Cột C1A trục 2/A 14 15 14 15 15 14.3 14.30
15 13 16 13 14
14 14 13 15 14
2 Cột C02 trục 2/B 14 13 12 14 16 13.9 13.90
12 16 16 14 16
14 12 14 14 12
3 Cột C01 trục 2/C 25 26 18 22 22 18.3 18.30
20 18 18 17 19
18 19 21 16 17

Tham khảo bài viết: Đánh giá chất lượng bê tông bằng siêu âm

2 thoughts on “Đánh giá bê tông bằng súng bật nẩy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332