Dịch vụ thí nghiệm thạch cao

Dịch vụ thí nghiệm thạch cao, tấm thạch cao, khung xương trần thạch cao theo các tiêu chuẩn đánh giá sau: TCVN 8257: 2009 ; TCVN 8256: 2009TCVN 4315: 07; TCVN 6067: 04, TCVN 7711: 13, TCVN12249: 2018, TCVN11833: 17, TCVN11586: 16, TCVN8265: 09, ASTM D3987- 2012 , ASTM D3987- 2012 , BS EN 196: 10, ASTM C150, ASTM C184: 94, ASTM C204: 11, JIS R 5201: 97, AASHTO M85, TCVN 141: 08.

Thí nghiệm tấm thạch cao
Mẫu kết quả thí nghiệm thạch cao
STT Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị Kết quả Tiêu chuẩn Ghi chú
1  Độ ẩm tự nhiên % 3.98 ASTM C 472-09
ASTM E313-00
ASTM C 348-08
Đạt yêu cầu
2 Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,08mm): % 3.15
3 Lượng nước tiêu chuẩn % 72
4 Thời gian bắt đầu, kết thúc đông kết
 

Bắt đầu đông kết:
từ  ” đến        phút              ”

Phút 3 phút 45
 

Kết thúc đông kết:
từ        phút       ” đến      phút       ”

Phút 13 phút
5 Cường độ chịu nén gãy MPa 0.70
6 Cường độ chịu nén MPa 1.52

Quý khách có nhu cầu thử nghiệm thạch cao liên hệ trung tâm thí nghiệm theo thông tin sau:

Hotline: 0988 995 332

Email: thinghiemvlxd@gmail.com

để được tư vấn cụ thể về dịch vụ

One thought on “Dịch vụ thí nghiệm thạch cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332