Dịch vụ thí nghiệm thạch cao

Dịch vụ thí nghiệm thạch cao, tấm thạch cao, khung xương trần thạch cao theo các tiêu chuẩn đánh giá sau: TCVN 8257: 2009 ; TCVN 8256: 2009TCVN 4315: 07; TCVN 6067: 04, TCVN 7711: 13, TCVN12249: 2018, TCVN11833: 17, TCVN11586: 16, TCVN8265: 09, ASTM D3987- 2012 , ASTM D3987- 2012 , BS EN 196: 10, ASTM C150, ASTM C184: 94, ASTM C204: 11, JIS R 5201: 97, AASHTO M85, TCVN 141: 08.

Thí nghiệm tấm thạch cao
Mẫu kết quả thí nghiệm thạch cao
STT Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị Kết quả Tiêu chuẩn Ghi chú
1  Độ ẩm tự nhiên % 3.98 ASTM C 472-09
ASTM E313-00
ASTM C 348-08
Đạt yêu cầu
2 Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,08mm): % 3.15
3 Lượng nước tiêu chuẩn % 72
4 Thời gian bắt đầu, kết thúc đông kết
 

Bắt đầu đông kết:
từ  ” đến        phút              ”

Phút 3 phút 45
 

Kết thúc đông kết:
từ        phút       ” đến      phút       ”

Phút 13 phút
5 Cường độ chịu nén gãy MPa 0.70
6 Cường độ chịu nén MPa 1.52

Quý khách có nhu cầu thử nghiệm thạch cao liên hệ trung tâm thí nghiệm theo thông tin sau:

Hotline: 0988 995 332

Email: thinghiemvlxd@gmail.com

để được tư vấn cụ thể về dịch vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332