Kế hoạch thí nghiệm hiện trường của Toàn cầu

Kế hoạch thí nghiệm hiện trường của LAS XD Toàn cầu chi tiết cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổng thể thí nghiệm hiện trường

– Sau khi được chấp thuận bằng quyết định phê duyệt đề cương chi tiết của cơ quan có thẩm quyền. Đơn vị thí nghiệm kiểm định tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu.

– Đơn vị thí nghiệm,kiểm định ra quyết định về nhân sự thực hiện dự án và trình Chủ đầu tư.

– Chuẩn bị, trang thiết bị máy móc phục vụ cho dự án.

– Đăng ký danh sách cán bộ với chủ đầu tư.

– Triển khai các công tác thí nghiệm kiểm định.

– Kết quả thí nghiệm kiểm định được thông báo ngay cho Chủ đầu tư và Nhà thầu biết.  Bằng kết quả thô để phục vụ công tác thi công và chuyển giai đoạn. Và phiếu kết quả thí nghiệm lập báo cáo kết quả trình Chủ đầu tư.

2. Tiến độ thực hiện kế hoạch thí nghiệm hiện trường

– Thời gian thí nghiệm ,kiểm định chất lượng công trình cho toàn bộ công trình: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

– Hình thức thực hiện:

+ Quá trình thực hiện công tác thí nghiệm kiểm định có sự nhất trí và giám sát của các bên.

+ Việc lấy mẫu các thí nghiệm làm trong PTN theo đúng tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

– Kết quả thí nghiệm gồm những nội dung sau:

+   Đối tượng thí nghiệm.

+  Ngày thí nghiệm.

+  Tên kết cấu, cấu kiện.

+  Phương pháp thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, các thông số kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn áp dụng.

+ Kết quả thí nghiệm

3. Kế hoạch Thiết bị thí nghiệm và phương án bố trí thiết bị tại hiện trường.

  • Phần lớn các thí nghiệm thuộc phần kết cấu sẽ được thực hiện tại phòng thí nghiệm hiện trường LASXD-508 đặt tại dự án. Như thí nghiệm thép, bê tông, vữa được thực hiện trên máy nén TYA 2000. Những thiết bị thí nghiệm khác như: Thí nghiệm vật liệu hoàn thiện…. Sẽ được thực hiện tại trụ sở chính phòng thí nghiệm LASXD-508 tại địa chỉ: KĐT Đại Thanh, Thanh trì, Hà Nội . Các thiết bị phục vụ cho các phép thí nghiệm hiện trường của các cấu kiện, vật liệu xây dựng phải thí nghiệm tại hiện trường theo yêu cầu của các tiêu chuẩn hiện hành sẽ được đơn vị thí nghiệm bố trí khi có yêu cầu.
  • Để phục vụ cho công tác thí nghiệm trưc tiếp tại hiện trường, Phòng LASXD-508 kính đề nghị Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Đơn vị thi công. Và các bên liên quan tạo điều kiện bố trí mặt bằng với diện tích khoảng 25-30 m2 để phòng LASXD-508 bố trí phòng thí nghiệm hiện trường.
  • -Khối lượng thí nghiệm được thực hiện dựa vào khối lượng thi công thực tế của các hạng mục công trình và được xác định. Dựa trên các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật hiện hành, tần suất thí nghiệm có thể được quy định. Cụ thể trong hồ sơ thiết kế của công trình. Khi khối lượng thi công của hạng mục nhỏ hơn khối lượng quy định thì vẫn tiến hành lấy mẫu tần suất thí nghiệm. Trong trường hợp đặc biệt, các bên có thể yêu cầu lấy mẫu thí nghiệm đột xuất bất kỳ lúc nào thấy cần thiết. Tất cả các chủng loại vật liệu phải được thực hiện kiểm tra trước khi đưa vào thi công.

Trên đây là Kế hoạch thí nghiệm hiện trường của Toàn cầu. Liên hệ hotline 0988995332 để được tư vấn cụ thể về dịch vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332