Thí nghiệm hiện trường Toàn cầu

Trung tâm thí nghiệm toàn cầu cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiện trường với các hạng mục thí nghiệm: Thí nghiệm CBR; đo E; Kéo nhổ thép ; khoan rút lõi bê tông; đo điện trở tiếp địa; thí nghiệm bentonite; đục độ chặt ( Đo độ k); Kéo nhổ thép khoan cấy; Siêu âm cọc khoan nhồi;…. chi tiết như sau.

Đo độ K
Đo độ K
TT THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG Tiêu chuẩn làm cơ sở để tiến hành thử
1 Thử nghiệm dung trọng, độ ẩm, Khối lượng TT, PP dao đai, PP rót cát, PP phóng xạ 22TCN 02 : 71, ASTM D2937, AASHTO T204: 90, 22TCN 346: 06, BS EN 1377: 90, ASTM D1556: 00; AASHTO T191, TCVN 9350: 12;  ASTM D2922,  AS 1289-5.8.1:07
2 Thí nghiệm Đo E: Xác định modul đàn hồi “E”nền đường bằng tấm ép cứng, cần benkenman, Modul biến dạng tại hiện trường qua tấm nén phẳng TCVN 8861: 11, ASTM D4695: 96,  D4729,  AASHTO T256-77, TCVN 9354: 12, ASTM D1154
3 Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m, độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát TCVN 8864: 11, TCVN 8866: 11,  ASTM E965: 96, ASTM E965: 01, ASTM E950: 98, BS1082: 02
4 Siêu âm và súng bật nẩy, chiều dày lớp bảo vệ cốt thép, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông, khả năng bị ăn mòn cốt thép TCVN 9355: 12, TCVN 9357: 12;  TCVN 9348: 12; ASTM C876: 91 BS EN 12504:12, ASTM C805M-08, JIS A 1155:12 ; TCXD 171:89
5 CKN – PP Nén tĩnh, siêu âm, biến dạng lớn (PDA), biến dạng nhỏ (PIT), nén ngang, nhổ cọc BTCT TCVN 9393: 12, TCVN 9396: 12TCVN 9397: 12,
ASTM D5882: 00, ASTM D4945: 00
6

Đo điện trở nối đất, tiếp địa (chống sét)

TCVN 9385: 12
7 Quan trắc lún công trình, trắc địa công trình TCVN9400: 12, TCVN9360: 12, TCVN9398: 12,
ASTM-D4435- 98
8 PP siêu âm, thí nghiệm gia tải đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt của cấu kiện bê tông TCVN 9347:12, TCXD239: 2006
9 Đo chuyển vị, dịch chuyển ngang, Đo lún công trình, độ võng, ứng suất cọc cầu, Kiểm định cầu 22TCN 170: 87, TCVN 9360: 12, 22TCN 243: 98,
TCVN 9399: 12, ASTM D6230: 98, AASHTO T254
10 Đo chuyển vị, lún mố trụ; độ võng; ứng suất tĩnh, động; giao động kết cấu nhịp 22TCN 170: 87, TCVN 9360: 12, 22TCN 243: 98,
TCVN 9399: 12, ASTM D6230: 98, AASHTO T254
11 Xác định hình dạng kích thước, cường độ, lực kéo ngang đầu cột điện bê tông cốt thép ly tâm TCVN 7888:2014, TCVN 5847: 2016
12 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), xuyên động (DCP), cắt cánh (FVT), xuyên tĩnh (CPT) TCVN 9365: 12, TCVN 9351: 12, TCVN 9113 : 12, ASTM-D2573: 94, ASTM-D69513:03; ASTM-D1586; AS 1289.6.3.2: 97
13

Xác định độ thấm nước của đất bằng đổ nước hố đào, hố khoan

14 TCN 153:06, 14 TCN 83:91; TCVN 8731:12
14 Thí nghiệm độ nghiêng lệch hố khoan cọc khoan nhồi (Codenr CKN) TCVN9393:2012, 22TCN 272:05
15 Thử nghiệm cống tròn BTCT, Cống hộp BTCT, cọc li tâm TCVN 9113 : 12; TCVN 9116 : 12,
TCVN3118: 93 ASTM C42: 94
16 Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nẩy, vận tốc xung siêu âm,  khoan mẫu bê tông từ cấu kiện TCVN 9334 : 12, TCVN 9357 : 12, BS EN 12504: 04,
ASTM C597: 09, TCXD239: 2006, TCXDVN356: 05,
TCVN3118: 93 ASTM C42: 94
17 Thí nghiệm nhổ thép, bulong cấy vào bê tông TCVN 9490 : 2012;  ASTM C900 – 06 TCVN 9491: 2012; ASTM E1512, ASTM D3689: 90, ASTM D3966: 90
18 Thí nghiệm CBR ngoài hiện trường TCVN 8821:11; BS EN 1377:90, BS EN 1377-9:90,
ASTM-D4429-92, D4429-93
19 Thử nghiệm gang, nhôm, tấm ốp nhôm, song chắn rác, nắp hố ga TCVN 197: 14; TCVN 198: 08; BS EN 142: 15, ASTM E1086:14; JIS G4303: 12; ASTM C365; ASTM A370; ASTM E1251
20 Đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:12
21 Khảo sát xây dựng, địa kỹ thuật TCVN 9396:12; TCVN 9402:12

Quý khách có nhu cầu thí nghiệm hiện trường liên hệ hotline 0988995332 để được tư vấn về dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332