Quy trình thí nghiệm bê tông và vữa

Bê tông và vữa chỉ tiêu thí nghiệm chính là cường độ nén. Và thí nghiệm chống thấm của bê tông. Bê tông được thí nghiệm nén theo tiêu chuẩn TCVN 3118-1993. Còn vữa được thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 3121-2003. Chúng ta cùng tìm hiểu quy trình thí nghiệm bê tông và vữa như sau:

Thí nghiệm vữa
Thí nghiệm vữa

1. Lấy mẫu và bảo dưỡng mẫu.

    – Mẫu bê tông được lấy mẫu và bảo dưỡng theo TCVN 3105 : 1993. Theo đó mẫu được lấy tại đúng vị trí cần kiểm tra. Một tổ mẫu bê tông nén để kiểm tra cường độ.  Gồm 3 viên mẫu lập phương chuẩn có kích thước 15x15x15cm. Sau thời gian khoảng 16-24 giờ kể từ lúc đúc mẫu.  Thì tiến hành tháo mẫu mang đi bảo bảo dưỡng. Các mẫu đúc để kiểm tra chất lượng bê tông . Dùng cho các kết cấu sản phẩm phải được bảo dưỡng. Và được đóng rắn kể từ lúc đúc mẫu xong tới ngày thử mẫu. Phải giống như điều kiện bảo dưỡng. Và đóng rắn của các kết cấu sản phẩm đó.

2. Tiến hành thí nghiệm bê tông và vữa.

 – Bê tông được sau khi được lấy mẫu và bảo dưỡng như trên. Sẽ được tiến hành thí nghiệm nén trên máy nén TYA 2000. Kết cấu sản phẩm yêu cầu thử mẫu để nghiệm thu thi công.  Hoặc đưa vào sử dụng ở tuổi và trạng thái nào. Thì phải thử nén ở tuổi và trạng thái đó. Khi đưa mẫu lên máy nén và tiến hành thí nghiệm ta sẽ được lực phá hoại mẫu P (kG).  Lấy lực này chia cho tiết diện mẫu với bê tông.  Có kích thước 15x15x15 có tiết diện chịu lực của mẫu là 225cm2. Với mẫu vữa có kích thước 7.07×7.07×7.07 cm . Có tiết diện chịu lực là 50 cm2. Với mẫu vữa có kích thước 4x4x16cm  có diện tích là 16cm2.  Ta sẽ được cường độ của mẫu thí nghiệm từ đó xác định được mác của bê tông và mác vữa.

One thought on “Quy trình thí nghiệm bê tông và vữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332