Thí nghiệm bột bả và bột trét

Thí nghiệm bột bả và bột trét. Bao gồm các chỉ tiêu thí nghiệm: Độ mịn, Độ cứng bề mặt, Độ bám dính, Độ giữ nước, Độ bền nước, Khối lượng thể tích. Thời gian đông kết,  độ bền nhiệt, sốc nhiệt và ngâm nước. Tiêu chuẩn thí nghiệm bột bả và bột trét  áp dụng TCVN 2097: 15; TCVN 2095: 93, TCVN 8652: 12; TCVN 8653: 12; TCVN 9045: 12. TCVN 9494: 12, TCVN 7239: 14, ASTM D 2240; ASTM C 1135; ASTM D 2202. ASTM C 603; ASTM C 679; ISO 8339; ISO 7389; TCVN 10237: 13

Thí nghiệm bột bả
Thí nghiệm bột bả

Thông thường hiện nay sử dụng TCVN 7239: 2014 để đánh giá. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột bả tường gốc xi măng poóc lăng. Dùng để cải thiện bề mặt vữa trát, bê tông, thạch cao trong nhà và ngoài trời.

Quy cách lấy mẫu bột bả và bột trét: theo TCVN 4787 : 2009. Mỗi loại lấy 5kg

Biểu mẫu kết quả thí nghiệm bột bả và bột trét:

Mẫu thử BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POÓC LĂNG (BỘT BẢ TƯỜNG NGOẠI THẤT), NHÃN HIỆU CARLARCOLOR

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7239: 2014

STT Tên chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị PP thí nghiệm Kết quả TN Yêu cầu KT Ghi chú
1  Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0.09mm) (%) TCVN 4030 : 03 1.56 ≤ 3
2  Thời gian đông kết: TCVN 6017 : 15
– Bắt đầu Phút 122 ≥ 110
– Kết thúc Phút 440 ≤ 450
3  Độ giữ nước (%) (%) TCVN 7239 : 14 100.0 ≥ 98
4  Độ cứng bề mặt TCVN 7239 : 14 0.16 ≥ 0.12
5  Cường độ bám dính Ở điều kiện chuẩn MPa TCVN 7239 : 14 0.48 ≥ 0.45
Sau khi
ngâm nước 72h
TCVN 7239 : 14 0.33 ≥ 0.30
Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt TCVN 7239 : 14 0.37 ≥ 0.30

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 7239 : 2014

Tham khảo thí nghiệm sơn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332