Thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy, bu lông

Thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy, kéo nhổ bu lông. Nhằm mục đích xác định cường độ bu lông ( thép khoan cấy), khả năng chịu lực của bu lông. Dựa theo tiêu chuẩn TCVN 9490:2012. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ kéo nhổ của bê tông. Bằng cách đo lực cần thiết để kéo nhổ chi tiết chèn ra khỏi mẫu thử bê tông hoặc kết cấu bê tông. Việc chèn thanh kim loại có thể thực hiện khi đổ hỗn hợp bê tông hoặc khi bê tông đã đóng rắn.

Mục đích thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy, kéo nhổ bu lông

Đối với một bê tông nhất định và một thiết bị thử nghiệm nhất định. Cường độ kéo nhổ có thể liên quan đến kết quả thử cường độ nén. Mối quan hệ về cường độ như vậy phụ thuộc vào cấu hình của chi tiết chèn. Kích thước vòng kê, độ sâu của chi tiết chèn và mức độ phát triển cường độ bê tông. Trước khi sử dụng tiêu chuẩn này, các mối quan hệ phải được thiết lập. cho mỗi hệ thống và mỗi kết hợp mới của vật liệu bê tông. Mối quan hệ như vậy có xu hướng ít biến đổi khi cả mẫu thử kéo nhổ.  Và các mẫu thử nén có kích thước tương tự nhau, được làm chặt đến mật độ tương tự nhau. Và bảo dưỡng trong điều kiện tương tự nhau.

Kéo nhổ bu lông, thép
Kéo nhổ bu lông, thép

Mẫu kết quả Thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy, kéo nhổ bu lông

Mẫu thử

BULONG MÓNG CỘT M24 x 800

TT Mẫu thử Đường kính danh nghĩa Giới hạn chảy ≥ 480 Giới hạn bền ≥ 600 Vị trí phá hoại mẫu thử Ghi chú
Do Rc Rb
mm MPa MPa
1 M24x800 24 520.5 727.0 Đứt thân ren
2 524.6 745.0 Đứt thân ren
3 531.2 733.0 Đứt thân ren
4 529.6 735.0 Đứt thân ren
5 519.5 741.0 Đứt thân ren

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử thuộc bulong cấp độ bền B6.8 theo TCVN1916 – 1995

Bài viết liên quan: tiêu chuẩn thí nghiệm kéo nhổ thép khoan cấy

Thí nghiệm thép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332