Tiêu chuẩn thí nghiệm kéo thép khoan cấy

Tiêu chuẩn thí nghiệm kéo thép khoan cấy theo  tiêu chuẩn TCVN 8163 : 2009. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử. Ap dụng cho nối thép cốt bê tông bằng ống ren trụ theo phương pháp cán ren trực tiếp. Ống nối quy định trong tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng cho các mối nối khác trong kết cấu xây dựng.

Tiêu chuẩn thí nghiệm kéo thép khoan cấy

Lưu ý khi kiểm tra mối nối theo Tiêu chuẩn thí nghiệm kéo thép khoan cấy 

–  Tất cả các loại thép cốt nhập về công trình trước khi sử dụng để nối bằng ống ren.  Đều phải được lấy mẫu thử nghiệm để kiểm tra chất lượng.

Công tác kiểm tra nghiệm thu mối nối tại hiện trường được tiến hành theo lô. Trong cùng một điều kiện thi công, dùng mối nối cùng một cấp. Cùng sử dụng một loại vật liệu cho mối nối thì một lô nghiệm thu không quá 500 mối nối.

– Đối với các kết cấu quan trọng cần thiết phải kiểm tra chất lượng mối nối. Phải cắt lấy 3 mẫu thử bất kì trong kết cấu công trình để thử nghiệm xác định giới hạn bền kéo. Nếu có một mẫu thử nghiệm không đạt yêu cầu. Thì phải lấy tiếp 6 mẫu khác để kiểm tra lại. Nếu có ít nhất một mẫu không đạt yêu cầu thì lô ấy được coi là không đạt yêu cầu.

– Tiến hành thử nghiệm kéo tĩnh mẫu mối nối được thực hiện đối với từng loại đường kính thép cốt. Số lượng mẫu thử nghiệm của mỗi loại đường kính không ít hơn 3 mẫu.

DOWNLOAD đầy đủ Tiêu chuẩn thí nghiệm kéo thép, bu lông  TẠI ĐÂY

Hoặc liên hệ kỹ thuật hotline 0988 995 332

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332