Tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm đá hộc

Tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm đá hộc dựa theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 7572-1:2006. Bao gồm các chỉ tiêu: Khối lượng riêng trung bình; Khối lượng thể tích; Độ hút nước ; Hệ số hóa mềm; Cường độ ở trạng thái khô và Cường độ ở trạng thái bão hoà. Lấy mẫu thí nghiệm đá hộc chi tiết như sau:

Thí nghiệm đá hộc

Thí nghiệm đá hộc

1, Lấy mẫu thí nghiệm Đá hộc để dùng Cốt liệu nhỏ

Lấy mẫu như sau:

Trên các băng truyền, mẫu ban đầu được lấy định kỳ từ 0,5 giờ đến 1 giờ.  Và lấy trên suốt chiều ngang băng chuyền cát. Nếu cốt liệu nhỏ đồng nhất thì thời gian giữa hai lần lấy có thể kéo dài hơn. Trong kho chứa, mẫu ban đầu của cốt liệu nhỏ được lấy từ nhiều điểm khác nhau theo chiều cao đống cốt liệu từ đỉnh xuống tới chân, sao cho mẫu lấy ra đại diện cho cả lô cốt liệu nhỏ.
Nếu cốt liệu nhỏ ở trong các bể chứa thì phải lấy cả trên mặt và dưới đáy bể. Mỗi lô cốt liệu nhỏ lấy từ 10 mẫu đến 15 mẫu ban đầu. Khối lượng mẫu cần thiết để xác định từng phép thử như sau

Tên phép thử Khối lượng một mẫu thí nghiệm
1. Xác định thành phần thạch học Đảm bảo khối lượng mẫu đối với từng cỡ hạt theo
TCVN 7572-3 : 2006
2. Xác định khối lượng riêng, khối
lượng thể tích và độ hút nước 0,03
3. Xác định khối lượng thể tích xốp và
độ hổng
Từ 5 đến 10 (tùy theo hàm lượng sỏi chứa trong cát)
4. Xác định độ ẩm 1
5. Xác định thành phần hạt 2
6. Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét 0,5
7. Xác định tạp chất hữu cơ 0,25

2. Lấy mẫu thí nghiệm dá hộc để làm  Cốt liệu lớn

Mẫu ban đầu của cốt liệu lớn được lấy trên băng truyền, trong kho hoặc bể chứa. Khối lượng mẫu ban đầu của cốt liệu lớn.

Kích thước lớn nhất của hạt cốt liệu
mm
Khối lượng mẫu ban đầu
kg
10 2.5
20 5
40 10
70 15

One thought on “Tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm đá hộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332