Tiêu chuẩn thí nghiệm bentonite

Tiêu chuẩn thí nghiệm bentonite dựa theo tiêu chuẩn TCNV 11893:2017. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các chỉ tiêu cơ, lý, hóa trong phòng thí nghiệm.  Và ngoài hiện trường của dung dịch bentonite sử dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình theo tiêu chuẩn TCVN 9395:2012. Tiêu chuẩn này là phương pháp thử để thử vạt liệu bentonite.

Tiêu chuẩn thí nghiệm bentonite
Tiêu chuẩn thí nghiệm bentonite

1. Các chỉ tiêu thí nghiệm bentonite theo tiêu chuẩn TCNV 11893:2017

TT Các tiêu chí thí nghiệm Đơn vị Thiết bị sử dụng
1 Khối lượg riêng g/cm3 Tỷ trọng kế
2 Độ nhớt giây Phễu 500/700cc
3 Hàm lượng cát % Bộ dụng cụ tiêu chuẩn
4 Độ PH Giấy thử PH
5 Tỷ lệ chất keo % Đong cốc
6 Lượng mất nước ml/phút Dụng cụ đo mất nước
7 Độ dày áo sét mm/phút Dụng cụ đo mất nước
8 Tính ổn định g/cm2
9 Lực cắt tĩnh mg/cm2 Bộ dụng cụ cắt tính

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 2117:2009 Nước thuốc thử – Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 4851:1989, Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm;

TCVN 6177:1996, Chất lượng nước – Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1.10 – Phenantrolin;

TCVN 6194:1996, Chất lượng nước. Xác định clorua – Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo);

TCVN 6224:1996, Chất lượng nước – Xác định tổng canxi và maigie bằng chuẩn độ EDTA;

TCVN 9395:2012, Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

Để có Tiêu chuẩn thí nghiệm bentonite đầy đủ chi tiết, xin vui lòng liên hệ số hotline 0988 995 332.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332