Tiêu chuẩn thí nghiệm dây điện

Tiêu chuẩn thí nghiệm dây điện, cáp điện, Dây tín hiệu, ống nhựa, ống luồn. Theo các tiêu chuẩn thí nghiệm TCVN6610: 2000; TCVN6612: 07, TCVN 5935: 95. TCVN9070-2012, TCVN2103: 94; IEC227: 97; TCVN 6614 : 08. BS EN61386: 08; TCVN6151: 02; IEC 614-1; TCVN 7434: 04. TCVN 8699: 11, TCVN 7997: 09, BS EN 50086: 96.

Thí nghiệm dây điện
Thí nghiệm dây điện

 

Các chỉ tiêu thí nghiệm bao gồm: Xác định đường kính; tiết diện sợi đồng; Nhôm lỗi dây điện; Điện trở 1 chiều; điện trở cách điện; xác định kích thước; chiều dầy lớp cách điện; chiều dầy vỏ bọc; độ bền kéo và độ dãn dài khi dứt; Khả năng chống cháy bằng ngọn lửa và tự tắt khi rời nguồn đốt.

Thông thường Tiêu chuẩn thí nghiệm dây điện đang sử dụng tiêu chuẩn. TCVN 6610: 07; TCVN 6612: 07; TCVN 6614: 08; TCVN5935: 13.

Quy cách lấy mẫu dây điện là mỗi mẫu cắt 03 đoạn. Mỗi đoạn dài 1m để làm thí nghiệm

Mẫu kết quả thí nghiệm dây điện dùng theo tiêu chuẩn TCVN 6610: 07 như sau:

Mẫu DÂY ĐIỆN CU/PVC/PVC(2×1,5)-0,4KV .

STT Tiêu chuẩn thí nghiệm Đơn vị Yêu cầu Kết Quả Phương pháp Ghi chú
1 Mặt cát danh định mm2  (2×1.5)mm2  (2×1.5)mm2 TCVN 6610 : 07
TCVN 6612 : 07
TCVN 6614 : 08
TCVN 5935 : 13
TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2)
BS EN 5008: 96
Đạt yêu cầu
2 Số sợi Sợi 7 7
3 Đường kính sợi mm 0.52 0.52
4 Chiều dày cách điện PVC mm ≥ 0.8 0.81
5 Chiều dày vỏ bọc PVC mm ≥ 1.2 1.63
6 Đường kính ngoài gần đúng mm 8.8 8.81
7 Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 200C Ω/km ≤ 12.1 11.32

Tham khảo: thí nghiệm

Thí nghiệm vật liệu xây dựng đầu vào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332