Biên bản lấy mẫu thí nghiệm hiện trường LAS XD Toàn Cầu

Mẫu Biên bản lấy mẫu thí nghiệm hiện trường LAS XD Toàn Cầu. Thuộc trung tâm thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————&–———

                                                                                                                                Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

Phòng thí nghiệm hiện trường
Phòng thí nghiệm hiện trường

BIÊN BẢN LẤY MẪUTHÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VẬT LIỆU

Dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, căn hộ ở cao cấp và khách sạn căn hộ

Công trình: Cung cấp vật tư và thi công nội thất và tiện ích tầng 5

Địa điểm : Số 47 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 

  1. Cấu kiện:
  2. Thành phần tham gia:
  3. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ – Ban QLDA GSS

Ông: Bùi Nam Phong                               Chức vụ: TBP.XD

Ông: ………………………………         Chức vụ: ………………..……………….

  1. Đại diện Thầu chính: Công ty CP đầu tư xây dựng TNCons Việt Nam

Ông: Trần Ngọc Dũng                              Chức vụ: ………………..……………….

Ông: ………………………………         Chức vụ: ………………..……………….

  1. Đại diện Thầu phụ: Công ty TNHH Không gian Nội Thất Sáng Tạo

Ông: Nguyễn Tuấn Tú                              Chức vụ: Chỉ huy trưởng

  1. Nội dung biên bản lấy mẫu thí nghiệm hiện trường

Các thành phần tham gia đã thống nhất lấy mẫu thí nghiệm số lượng và quy cách như sau:

TT Mẫu vật liệu Xuất xứ Số lượng tổ mẫu Kích thước mẫu
1 Tấm thạch cao Gyproc dày 9mm Vĩnh Tường 03 tấm Ghi kích thước mẫu chuân (a x b x 9)mm

chuẩn

(ãbxchuẩn (

2 Khung xương thạch cao Vĩnh Tường 03 Thanh chính: 1500x28x0.72mmm

2 thanh phụ: 1500x35x14.5×0.40 mm

3 Sơn nội thất Dulux 5 lít/ chủng loại Hỏi phòng thí nghiệm
4 Bột bả Dulux 10kg/chủng loại Hỏi phòng thí nghiệm
5 Kính cường lực 12mm Hải Long 03 mẫu (600×6000) Hỏi phòng thí nghiệm
6 Lõi gỗ công nghiệp Việt Nam 03 mẫu Ghi kích thước mẫu chuân (a x b x 9)mm

 

KẾT LUẬN:

Đ/D CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

 

Bùi Nam Phong

 

Đ/D THẦU CHÍNH

 

 

 

Trần Ngọc Dũng

Đ/D THẦU PHỤ

 

 

 

Nguyễn Tuấn Tú

 

  • Các tổ mẫu đã được lấy đúng theo quy định của các TCVN 3105 – 1993
  • Đại diện các bên tham gia thống nhất ký biên bản lúc: ….giờ….. phút, ngày 20 tháng 05 năm 2019.

Trên đây là Biên bản lấy mẫu thí nghiệm hiện trường LAS XD Toàn Cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332