Dịch vụ Chứng nhận sản phẩm

Trước thực trạng yêu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm ngày càng cao. Thì việc các sản phẩm được chứng nhận sản phẩm, hợp chuẩn, hợp quy. Là sự khẳng định chất lượng cũng như  sự uy tín của thương hiệu. Đây cũng là bằng chứng đáp ứng những yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. Trước khi cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được lưu hành trên thị trường. Vì vậy dịch vụ chứng nhận sản phẩm của trung tâm kiểm định được thành lập.

Chứng nhận chất lượng sản phẩm
Toàn cầu cung cấp dịch vụ chứng nhận chất lượng sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm là gì?

Chứng nhận sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận. Của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

Việc cung cấp dịch vụ chứng nhận chất lượng hợp chuẩn của trung tâm kiểm định. Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu. Nhằm đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng.

Tiêu chuẩn:

Thị trường trong nước và quốc tế. Các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế…Là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.  Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động.
Trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động. Trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý. Quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Trung tâm kiểm định cung cấp. Dịch vụ chứng nhận chất lượng hợp chuẩn và hợp quy hàng hóa. Bao gồm chứng nhận các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài hay các tiêu chuẩn khu vực.

Chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây

  1. Chứng nhận chất lượng sản phẩm – Click để xem
  2. Chứng nhận hợp chuẩn hàng hóa – Click để xem
  3. Chứng nhận hợp quy hàng hóa – Click để xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332