Xin giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm ở đâu?

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm hàng hóa: Là việc đánh giá, xác nhận sự phù hợp của sản phẩm vật liệu, hàng hóa. Với tiêu chuẩn công bố áp dụng (tiêu chuẩn việt nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài). Được thực hiện bởi các tổ chức đã đăng ký hoạt động chứng nhận. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện. Hoàn toàn khác với chứng nhận hợp quy là hoạt động bắt buộc của nhà nước.

Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào. Là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn quyết định. Nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Mục đích làm chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, vật liệu xây dựng.

  • Tạo được sự cạnh tranh trên thị trường, khẳng định được uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.
  • Doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.
  • Nâng cao uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.
  • Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Dịch vụ chứng nhận, công bố hợp chuẩn

Dịch vụ xin chứng nhận hợp chuẩn hàng hóa của trung tâm kiểm định đảm bảo thủ tục nhanh chóng, đơn giản và an toàn với Chí phí tốt nhất.

– Tiến hành soạn Hồ sơ xin Công bố hợp chuẩn hợp quy cho khách hàng;
– Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
– Đại diện lam việc cơ quan chức năng để nộp Hồ sơ xin Công bố hợp chuẩn hợp quy cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời Cơ quan chức năng thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Nhận giấy chứng nhận Công bố hợp chuẩn hợp tại cơ quan chức năng cho khách hàng.

Công bố hợp chuẩn là một trong những dịch vụ chứng nhận sản phẩm của trung tâm kiểm định. Quý khách có thể xem thêm các dịch vụ trong hạng mục chứng nhận tại đây 👉👉 CLICK 

 

Quy trình và thủ tục công bố hợp chuẩn

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của các đặc tính của sản phẩm. Hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Như vậy, khi đưa các sản phẩm hàng hóa vào thị trường  tiêu dùng. Thì các tổ chức, cá nhân phải công bố chất lượng sản phẩm xem mức độ của các đặc tính của sản phẩm. Hàng hóa có đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hay không? Theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì  Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân. Tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Việc công bố hợp chuẩn cũng là hoạt động tự nguyện.

 

THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Việc công bố hợp chuẩn được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp chuẩn).

a) Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba). Hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.

 

Công ty Toàn Cầu Xin giấy chứng nhận hợp chuẩn hàng hóa đơn giản – nhanh chóng – chi phí thấp

Việc đánh giá hợp chuẩn được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này;

b) Kết quả đánh giá hợp chuẩn quy định tại điểm a khoản 1. Điều này là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

Bước 2:

Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh (sau đây viết tắt là Chi cục).

 

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn. Công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn. Quy chuẩn kỹ thuật thì hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn được quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp chuẩn. Trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Chi cục và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:

Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba),

Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

a) Bản công bố hợp chuẩn

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh. Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);

c) Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

d) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận. Đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

 

XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN thì việc xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn được thực hiện như sau:

Hồ sơ công bố hợp chuẩn gửi tới Chi cục được xử lý như sau:

Đối với hồ sơ công bố hợp chuẩn không đầy đủ theo quy định tại Điều 9. Của Thông tư này, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp chuẩn. Chi cục thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày. Chi cục gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định. Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

Công bố hợp chuẩn đầy đủ theo quy định tại Điều 9

Đối với hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp chuẩn. Chi cục phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp chuẩn để xử lý như sau:

a) Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ. Chi cục ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp chuẩn. Do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp hoặc có giá trị 03 (ba) năm. Kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân.  Ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp chuẩn (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp chuẩn).

b) Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ. Chi cục thông báo bằng văn bản cho cho tổ chức, cá nhân. Công bố hợp chuẩn về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Xin chứng nhận hợp chuẩn

Là thủ tục tự nguyện nhưng rất quan trọng. Trước khi sản phẩm được đưa vào rộng rãi trên thị trường. Để có được dấu chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm. Trước tiên sản phẩm đó phải đáp ứng các điều kiện. Và yếu tố thứ hai là hồ sơ xin chứng nhận hợp lệ, chuẩn chỉnh.

👉👉 Để đơn giản hóa các thủ tục và rút ngắn thời gian khi xin giấy chứng nhận hợp chuẩn hàng hóa. Hay bất kể loại giấy tờ liên quan đến chứng nhận sản phẩm như Chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận hợp quy.  Quý khách hàng vui lòng liên hệ với trung tâm chúng tôi theo số 0982 512 385 hoặc Email: trungtamkiemdinh@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332