Mẫu kết quả thí nghiệm xi măng

Xi măng là vật liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Việc thí nghiệm xi măng để xác định được chất lượng xi măng rất quan trọng trong ngành xây dựng. Trung tâm thí nghiệm đưa ra các mẫu kết quả thí nghiệm xi măng như sau:

Lấy mẫu xi măng
kết quả thí nghiệm xi măng

1. Biểu mẫu kết quả thử nghiệm XI MĂNG THÀNH THẮNG PCB40 ( Số lô: TTV-091 )

Chỉ tiêu cơ lý Đơn vị PP Thử nghiệm Kết quả Yêu cầu Ghi chú
Độ mịn trên sàng 0.09mm ( %) TCVN 4030-03 7.25 ≤10
Khối lượng riêng (g/cm3) TCVN 4030-03 3.11
Độ dẻo tiêu chuẩn (%) TCVN 6017-15 25.83
Độ ổn định thể tích ( mm ) TCVN 6017-15 5.00 <10
Thời gian bắt đầu đông kết Phút TCVN 6017-15 117 >45
Thời gian kết thúc đông kết Phút TCVN 6017-15 213 <420
Cường độ nén TCVN 6016/ 11
– 3 ngày ± 45ph N/ mm2 21.37 ≥18
– 28 ngày ± 8h N/ mm2 33.45 ≥40

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu theo TCVN6260 – 2009.

2. Mẫu kết quả thí nghiệm XI MĂNG BÚT SƠN  PCB30

Chỉ tiêu cơ lý Đơn vị PP Thử nghiệm Kết quả Yêu cầu Ghi chú
Độ mịn trên sàng 0.09mm ( %) TCVN 4030-03 3.21 ≤10
Khối lượng riêng (g/cm3) TCVN 4030-03 3.10
Độ dẻo tiêu chuẩn (%) TCVN 6017-15 28.2
Độ ổn định thể tích ( mm ) TCVN 6017-15 3.16 <10
Thời gian bắt đầu đông kết Phút TCVN 6017-15 233 >45
Thời gian kết thúc đông kết Phút TCVN 6017-15 287 <420
Cường độ nén TCVN 6016/ 11
– 3 ngày ± 45ph N/ mm2 18.10 ≥14
33.62 ≥30

Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu theo TCVN6260 – 2009.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332