Tiêu chuẩn thí nghiệm siêu âm mối hàn

Tiêu chuẩn thí nghiệm siêu âm mối hàn bằng phương pháp. Kiểm tra không phá hủy PP siêu âm, PP dùng bột từ, thẩm thấu. Theo các tiêu chuẩn sau TCVN 4396: 18, TCVN 4617: 88, TCVN 5403: 10, TCVN 5402: 10, TCVN 6735: 2000, TCVN 7472: 2005, BS 3923-1 : 1986, ISO 5817: 2003, AWS D1.1: 08, TCVN 4617: 88, TCXDVN 170: 07.

Thông thường siêu âm mối hàn dựa vào tiêu chuẩn TCVN 6735 : 2000. Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp kiểm tra siêu âm bằng tay các mối hàn nóng chảy.  Của tất cả các hình dạng thép ferit có chiều dầy từ 6 mm đến 150 mm.  Và đối với thép tròn đường kính ngoài tối thiểu là 100 mm.

Tiêu chuẩn siêu âm mối hàn

Thiết bị kiểm tra

Máy siêu âm:

Thiết bị siêu âm được sử dụng có thể là một trong những loại sau đây:

Các dòng máy USM 25, 35 của KRAUTRAMER

Các dòng máy EPOCH 3, 4, XT của PANAMETRIC

Các dòng máy SIUI CTS 4020E

Các dòng máy SS 140, 240, 340 của SONATEST

Hoặc các loại máy có tính năng tương tự.

Đầu dò:

– Đầu dó tia thẳng 01 biến tử và hai biến tử, đường kinh tinh thể ít nhất 10 mm, tần số 4 hoặc 5MHz

– Đầu dò tia xiên 450, 600, 700, kích thước ít nhất 8×9 mm, tần số 2 MHz và 4MHz hoặc 5 MHz

Khối chuẩn và khối đối chứng

Khối chuẩn:

  • Khối chuẩn I.I.W V1.

Khối đối chứng được chế tạo với các yêu cầu sau:

– bằng vật liệutương tự vật liệu kiểm tra về mặt âm học

– có bề mặt đại diện bề mặt dò quét kiểm tra

– có chiều dày bằng chiều dày vật liệu kiểm tra(T), các kích thước khác đảm bảo phạm vi dò quét của đầu dò

– sử dụng lỗ khoan cạnh bên song song với bề mặt dò quét, đường kính 5 mm, chiều dài ít nhất 40 mm. Vị trí lỗ khoan cách các gờ mép khối đối chứng ít nhất 40mm, tại các chiều sâu ¼ T, ½ T, ¾ T.

  • Chất tiếp âm

Chất tiếp âm được sử dụng có thể là dầu, mỡ công nghiệp hoặc bột giấy ướt tùy theo điều kiện cụ thể.

Trên đây là các tiêu chuẩn Tiêu chuẩn thí nghiệm siêu âm mối hàn

Tham khảo đơn giá thí nghiệm vật liệu xây dựng tại đây

 

3 thoughts on “Tiêu chuẩn thí nghiệm siêu âm mối hàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332