Dịch vụ thí nghiệm vệt hằn bánh xe

Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp dịch vụ vệt bánh xe ở phòng thí nghiệm hoặc làm ở hiện trường. Theo quyết định Số 1617/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 04 năm 2014. Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking.

 

Thí nghiệm vệt hằn bánh xe
Mẫu kết quả vệt hằn lún bánh xe
TT Ký hiệu mẫu thử Chiều dày TB (mm) Nhiệt độ thử nghiệm (oC) Độ sâu VHLBX (mm) Số lượt tác dụng tải Yêu cầu kỹ thuật (mm) Nhận xét
Mẫu thử Trung bình Độ lệch
1 Mẫu thử 01 50 50 6.07 6.55 0.96 20.000 ≤ 12,5 Đạt yêu
cầu
2 Mẫu thử 02 50 50 7.03

Biểu đồ Wheel tracking của vệt hằn bánh xe:  DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Quy định về thí nghiệm và quy định kỹ thuật về độ sâu vệt hằn bánh xe đối với một số loại bê tông

– Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe phải được thực hiện trong quá trình. Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng (bê tông nhựa chặt theo TCVN 8819:2011. Bê tông nhựa polime theo 22TCN 356:2006).  Sử dụng cho đường ô tô từ cp III (theo TCVN 4054:2005) tr lên.  Và đường cao tốc (theo TCVN 5729:2012).

– Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe được thực hiện trong quá trình thiết kế.  Hỗn hp bê tông nhựa theo TCVN 8820:2011 trong giai đoạn thiết kế hoàn thiện. Thí nghiệm được thực hiện trên mẫu hỗn hợp bê tông nhựa.  Ứng với hàm lượng nhựa tối ưu. (Không bắt buộc nhưng khuyến khích thực hiện trên các hàm lượng nhựa khác).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332