Quy trình thí nghiệm siêu âm mối hàn

Để quy trình thí nghiệm siêu âm mối hàn chính xác, đầy đủ.Thì bề mặt của mối hàn và vật liệu cơ bản phải được xử lý bằng các quá trình phù hợp đảm bảo:

 • Tiếp xúc, tiếp âm phù hợp cho đầu dò
 • Phạm vi dò quét đầy, với độ rộng ở hai phía mối hàn và trên cả hai bề mặt bằng 01 skip của đầu dò có góc tia xiên lớn nhất sử dụng.
 • Không gây nhiễu hay nhầm lẫn cho việc giải đoán
Quy trình thí nghiệm siêu âm mối hàn
Quy trình thí nghiệm siêu âm mối hàn

I. Quy trình Quy trình thí nghiệm siêu âm mối hàn

1. Kiểm tra với đầu do thẳng

Kiểm tra với đầu do thẳng là bước rất quan trọng trong quy trình thí nghiệm siêu âm mối hàn.Đầu dò thẳng được sử dụng nhằm phát hiện các bất liên tục:

– tách lớp hay nứt xé trong kim loại cơ bản.

– các bất liên tục khác trong mối hàn có định hướng phù hợp với chùm tia thẳng.

Phạm vi dò quét của đầu dò tia thẳng bằng ít nhất phạm vi dò quét của đầu dò tia xiên. Cũng như chiều rộng mối hàn, nếu điều kiện bề mặt mối hàn cho phép.

Độ nhạy cho kiểm tra kim loại cơ bản phải bằng mức.  Sao cho chỉ thị phản xạ từ bề mặt xa lần thứ hai bằng ít nhất 80%FSH.

Độ nhạy kiểm tra mối hàn phải cao hơn mức PRL ít nất 6 dB.

2.  Kiểm tra với đầu do tia xiên.

Qui trình và ký thuật kiểm tra thí nghiệm siêu âm mối hàn được mô tả bằng sơ đồ dò quét cùng các chi tiết chú giải kèm theo sau đây:

 1. Dò quét. 

 • Việc dò quét kiểm tra mối hàn phải được thực hiện cho toàn bộ vùng hàn cộng với vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ).
 1. Phía 1
 2. Nhìn từ trên xuống
 3. Phía 2
 4. Mặt cắt ngang
 5. Chiều rộng vùng dò quét SZW = 1,25 skip, cho cả đầu dò tia xiên (kiểm tra mối hàn). Và đầu dò tia thẳng (kiểm tra kim loại cơ bản).
 6. Bề mặt A
 7. Bề mặt B

              Mọi thao tác dò quét kiểm tra phải được thực hiện từ cả hai phía (1 và 2).

              và trên  cả hai bề mặt (A và B).

                          C, D và E, F: các vị trí dầu dò tia xiên cho việc dò quét phát hiện bất liên tục.

Định hướng ngang trục mối hàn, ví dụ nứt ngang.

                           G, H: vị trí đầu dò tia thẳng cho việc dò quét mối hàn.

 • Bất liên tục định hướng song song mới mối hàn:

Chùm tia tia xiên phải hướng vuông góc vào trục đường hàn từ 2 phía.

 • Bất liên tục định hướng ngang qua mối hàn.

Sử dụng chùm tia xiên 450 dò quét dọc theo trục, trực tiếp trên bề mặt mối hàn. Được mài phẳng tại vị trí như minh họa C,D và E,F.

3. Đánh giá kích thước bất liên tục.

Là bước quan trọng nhất trong quy trình thí nghiệm siêu âm mối hàn.

Tất cả các bất liên tục tạo ra chỉ thị có biên độ lớn hơn 20% PRL.  Phải được khảo sát để có được các thông tin về loại, vị trí và kích thước. Của chúng và đánh giá theo tiêu chuẩn chấp nhận/loại bỏ.

 • Vị trí của bất liên tục trong mối hàn được xác định với cách thức sau đây:
 • Chuẩn bị bản vẽ mặt cắt với kích thước thực của mối hàn.
 • Vẽ mặt cắt đường truyền âm ½ và 01 chữ V (V-Path) theo các góc tia xiên. Sử dụng tương ứng với chiều dày kim loại cơ bản (thực hiện trên nền trong suốt).
 • Đầu dò phải được thao tác xê dịch sao cho thu được chỉ thị có biên độ lớn nhất trên màn hình.
 • Đo khoảng cách từ điểm ra của đầu dò đến một điểm đối chứng. Ví dụ đường trung tâm mối hàn (C/L).
 • Đặt bản vẽ mặt cắt đường truyền âm lên mặt cắt mối hàn.  Sao cho các đường thẳng thể hiện chiều dày của hai bản vẽ trùng nhau. Xê dịch sao cho vị trí điểm phát âm của đầu dò cách điểm đối chứng. Ví dụ đường C/L tương ứng với khoảng cách đo được như trên tại bản vẽ mặt cắt mối hàn.

Chú ý:

 • Xác định độ dài đường truyền âm từ đầu dò đến bất liên tục tạo ra chỉ thị.  Trên màn hình hiển thị của máy siêu âm đã chuẩn.
 • Vị trí bất liên tục được xác định theo hướng của đường truyền âm tại vị trí.  Có giá trị bằng với giá trị xác định tại màn hình đã chuẩn như trên.
 • Kích thước các vùng tách lớp phát hiện được xác định kích bằng kỹ thuật sụt giảm 6 dB .
 • Kích thước các bất liên tục khác trong mối hàn được tính.  Bằng khoảng cách giữa hai điểm giói hạn được xác định bằng cách xê dịch đầu dò.  Cho đến khi biên độ chỉ thị đạt tới mức chấp nhận, ví dụ 50% DAC.

Bài viết liên quan: Tiêu chuẩn siêu âm mối hàn

Quý khách có nhu cầu thí nghiệm siêu âm mối hàn đúng quy trình. Liên hệ Hotline 0988 995 332 để được tư vấn chi tiết cụ thể về dịch vụ.

3 thoughts on “Quy trình thí nghiệm siêu âm mối hàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332