Dịch vụ thí nghiệm keo dán gạch

Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp dịch vụ thí nghiệm Keo dán gạch. Bao gồm các chỉ tiêu: Cường độ bám dính khi cắt; Cường độ bám dính khi cắt sau khi gia nhiệt; Thời gian mở: cường độ bám dính khi kéo. Theo tiêu chuẩn việt nam TCVN 7899-1. Áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm để ốp tường, nền phía trong và ngoài công trình. Quy định các thuật ngữ liên quan đến sản phẩm, các chỉ tiêu chất lượng đối với vữa, keo dán gạch gốm ốp lát. Quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với các loại vữa, keo dán gạch [loại gốc xi măng (C), loại phân tán (D).  Và loại nhựa phản ứng (R)].

Thí nghiệm keo dán gạch
Thí nghiệm keo dán gạch

Biểu mẫu kết quả thí nghiệm keo dán gạch

Mẫu thử: KEO DÁN GẠCH .NHÃN HIỆU: SUPERSSCG – SUPERSSCG S100

TT Chỉ tiêu cơ lý Đơn vị Phương pháp thử Mức yêu cầu Kết quả
1 Cường độ bám dính khi cắt N/mm2 TCVN 7899-2
(ISO 13007-2), 4.3.4
≥ 1
2 Cường độ bám dính khi cắt sau khi gia nhiệt N/mm2 TCVN 7899-2
(ISO 13007-2), 4.3.4
≥ 1
3 Thời gian mở: cường độ bám dính khi kéo N/mm2 TCVN 7899-2
(ISO 13007-2), 4.1
≥ 0,5 N/mm2
sau ít nhất 20 phút

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn TCVN 7899-1:2008 hoàn toàn tương đương ISO 13007-1:2004. Bản đính chính kỹ thuật 1:2006.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm để ốp tường, lát nền phía trong và ngoài công trình.

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ liên quan đến sản phẩm, phương pháp thi công. Các chỉ tiêu chất lượng đối với vữa, keo dán gạch gốm ốp lát.

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với loại vữa, keo dán gạch [loại gốc xi măng (C). Loại phân tán (D) và loại nhựa phản ứng (R)].

Tiêu chuẩn này không quy định nguyên tắc, hướng dẫn thiết kế, lắp đặt gạch gốm ốp lát.

Chú thích: Vữa, keo dùng để dán gạch gốm ốp lát cũng có thể sử dụng cho.  Các loại gạch khác (đá ốp lát thiên nhiên, đá nhân tạo…), nếu không ảnh hưởng đến vật liệu.

Quý khách có như cầu thí nghiệm keo dán gạch; keo chà ron; keo chít mạch; keo dán vữa;… Vui lòng liên hệ với trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng của chúng tôi theo thông tin sau:

Số điện thoại: 0988 995 332

Emai: thinghiemvlxd@gmail.com

Địa chỉ: 24 LK4 KĐT Đại Thanh, Thanh trì, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332