Quy cách, tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm đầu vào

Để thí nghiệm vật liệu xây dựng được chính xác thì việc quy cách và tiêu chuẩn lấy mẫu thì nghiệm vật liệu đầu vào rất quan trọng. Dưới đây là những quy định lấy mẫu để thí nghiệm vật liệu xây dựng được liệt kê bởi Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng. Cách lấy mẫu cho các vật liệu phổ biến như sau:

1. Đá dăm 

Quy cách lấy mẫu thí nghiệm đầu vào áp dụng với đá

Thí nghiệm đá
Thí nghiệm đá

– Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 7570:2006

– Tần suất kiểm tra:  350m3/ mẫu

– Quy cách: 50-100kg tùy cỡ đá

– Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại. Gộp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.

– Các nhóm đá dăm: Đá cỡ 0,5×1: cỡ hạt từ 5-10mm; Đá cỡ 1×2: cỡ hạt từ 10-20mm; Đá cỡ 2×4: cỡ hạt từ 20-40mm; Đá cỡ 4×7 và cỡ hạt từ 40-70mm

2. Cát xây dựng

Thí nghiệm cát
Thí nghiệm cát

Tiêu chuẩn lấy mẫu vật liệu cát xây dựng áp dụng: TCVN 1770-2006, TCXD 127-1985.
– Phương pháp lấy mẫu cát thí nghiệm: Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại. Gộp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở thiết kế thành phần cấp phối bê tông. Và nghiệm thu vật liệu đầu vào

Tham khảo:

Thí nghiệm cát xây dựng, cát san lấp, cát nghiền

3. Xi măng

Thí nghiệm xi măng
Thí nghiệm xi măng

– Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995: 6282-2009; 6260-2009

– Tần suất lấy mẫu: 50 tấn/ 1 mẫu
– Khi xi măng về công trường, mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm.Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho. Lưu mẫu trong vòng 60 ngày khi kết quả thí nghiệm không bị bên mua và bên bán khuyến nãi. Mẫu phải bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo.

Tham khảo thí nghiệm xi măng

4. Thép xây dựng

Quy cách lấy mẫu thí nghiệm đầu vào đối với thép

Thí nghiệm thép hình
Thí nghiệm thép hình

– Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-2008

– Tần suất lấy mẫu: 50 tấn/ 1 mẫu
– Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng nhỏ hơn 20 tấn. Thì cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra. Bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m. Riêng thép tấm; thép hình; thép ống phải gia công trước khi mang đi thí nghiệm. Tham khảo kích thước gia công:

Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép: Giới hạn chảy; Giới hạn bền; Độ giãn dài; diện tích mặt cắt; Uốn nguội và xác định thành phần hóa học của Thép.

5. Thép Hình; thép tấm; thép ống

–  Cứ 50 tấn cho mỗi loại thanh được tính 1 lô lấy 1 tổ mẫu, mỗi tổ lấy 3 mẫu, mỗi mẫu dài 600mm rộng 40mm. Tổ để kéo thì phải gia công thành hình cổ chày.

Tham khảo: 

Thí nghiệm các loại thép xây dựng

6. Gạch xây dựng

tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào áp dụng đối với gạch

Thí nghiệm gạch xây
Thí nghiệm gạch xây

a. Gạch xây:

– Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1986.…
– Lấy mẫu vật liệu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.
– Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch: Cường độ nén; Cường độ uốn; Khối lượng thể tích; Hình dạng và kích thước; Các khuyết tật ngoại quan.

b. Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát

– Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999
– Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999. Cường độ nén; Cường độ uốn; Khối lượng thể tích; Hình dạng và kích thước; Các khuyết tật ngoại quan.

7. Bê tông

tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào áp dụng đối với bê tông

7.1 . Thí nghiệm cường độ nén:

Quy cách lấy mẫu: 3 viên mẫu lập phương kích thước 10x10x10cm (cỡ đá £20cm), 15x15x15cm (cỡ đá £40mm), 20x20x20cm (cỡ đá >40mm)

– 500m3/ 1 tổ mẫu với bê tông khối lớn có khối đổ lớn hơn 1000m3

– 250m3/ 1 tổ mẫu với bê tông khối lớn có khối đổ nhỏ hơn 1000m3

– 100m3/ 1 tổ mẫu với bê tông các móng lớn

– 200m3/ 1 tổ mẫu với bê tông nền, mặt đường

– 20m3/ 1 tổ mẫu với kết cấu khung và các loại kết cấu mỏng (cột, dầm, bản, vòm…)

7.2. Thí nghiệm cường độ kéo khi uốn (khi có yêu cầu của thiết kế)

200m3/1 tổ mẫu

Quy cách lấy mẫu bê tông: 3 viên mẫu 15x15x60cm, 10x10x40cm, 20x20x80cm tùy theo cỡ đá

7.3. Thí nghiệm độ chống thấm (khi có yêu cầu của thiết kế): 50m3/1 tổ mẫu

Quy cách lấy mẫu:  – 3 viên mẫu hình trụ D15x15cm

Tham khảo thí nghiệm bê tông 

8. Vữa xây

– Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
– Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
– Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
– Quy cách mẫu: 3 viên mẫu kích thước 4x4x16cm

9. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền độ k

– Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
– Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
– Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.

10. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường

– Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng.
– Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
–  Cứ1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.

11. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường bê tông nhựa

– Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng.
– Đo modul đàn hồi bằng cần Belkenman. Đo độ phẳng bằng thước 3m.
– Cứ nhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy.
– Từ 500md đến 1000md đo modul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.

12. Cọc bê tông cốt thép

– Tiêu chuẩn nghiệm thu: TCVN 9393:2012
 – Thí nghiệm cường độ bê tông cọc bằng phương pháp không phá hủy (trường hợp nghi ngờ về chất lượng)
–  Thí nghiệm nén tĩnh cọc 1% số lượng cọc nhưng không ít hơn 2 cọc (theo chỉ định của tư vấn thiết kế)

13. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường láng nhựa

– Kiểm tra chất lượng nhựa theo tiêu chuẩn 22TCN-279-01.
– Kiểm tra chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn 22TCN-259-98 và 22TCN171-01.
– Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường.
– Cứ 500m2 đường kiểm tra 01 lần và trên toàn tuyến
Trên đây là quy cách, tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào được áp dụng cho từng loại vật liệu xây dựng thông dụng
DOWN LOAD ĐẦY ĐỦ CÁC VẬT LIỆU TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332