Tiêu chuẩn và thí nghiệm vữa xây

 Thí nghiệm Vữa  xây dựa theo tiêu chuẩn TCVN 3121: 2003. Tiêu chuẩn này xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn. TCVN 3121-2 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử . Phần 2: lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3 : 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động.

Thí nghiệm vữa
Thí nghiệm vữa

Quy trình thí nghiệm vữa xây: Nén và uốn mẫu vữa.

Thử uốn mẫu: Mẫu khi được bảo dưỡng như quy định ở bảng 1. Được lắp vào bộ gá uốn, sơ đồ hình 2. Mặt tiếp xúc với các gối uốn là 2 mặt bên tiếp xúc với thành khuôn khi tạo mẫu. Tiến hành uốn mẫu với tốc độ tăng tải từ 10N/s – 50N/s cho đến khi mẫu bị phá huỷ. Ghi lại tải trọng phá huỷ lớn nhất.

Thử nén mẫu: Mẫu thử nén là 6 nửa viên mẫu gãy sau khi đã thử uốn. Đặt tấm nén vào giữa thớt nén dưới của máy nén. Sau đó đặt mẫu vào bộ tấm nén, sao cho hai mặt mẫu tiếp xúc.

với tấm nén là 2 mặt tiếp xúc với thành khuôn khi tạo mẫu. Nén mẫu với tốc độ tăng tải từ 100N/s – 300N/s cho đến khi mẫu bị phá huỷ. Ghi lại tải trọng phá huỷ lớn nhất.

Tiêu chuẩn thí nghiệm vữa xây theo TCVN 3121: 2003

Tham khảo: Thí nghiệm bê tông

Mẫu kết quả thí nghiệm vữa tải TAI ĐÂY

 

2 thoughts on “Tiêu chuẩn và thí nghiệm vữa xây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0988995332